Torkan i Kalifornien värre än väntat.

Nya data från Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) visar idag hur allvarlig situationen i Kalifornien egentligen är. Bilden nedan visar på trenden i grundvattennivån i området. Med våra ögon ser vi bara på ytan hur växter torkar och skördar uteblir. Den allt intensivare konstbevattningen gör att vi inte ser hur allvarligt läget egentligen är, då det på ytan kan vara grönt och fint.

earth20141216-16

Bild: Den årliga minskningen i grundvattennivå per år mellan september 2011 och september 2014

Med GRACE-satelliten har man kunnat mäta hur gravitationen i området sakta sjunker eftersom mängden vatten sjunker undan under marknivån. Man kan dessutom mäta hur markytan sjunker ned. Vad som syns är minst sagt oroväckande eftersom det visar att 42 kubikkilometer vatten är det som idag behövs för att grundvattennivån skall återhämta sig enligt NASA JPL/Caltech

Den senaste torkan i området har varat i tre år och kontinuerligt har vattennivån sjunkit undan i bl.a. Sacramento och San Joaquin-floden. Med hjälp av rymdbaserade mätningar av såväl den lokala gravitationen som marknivån har man kunnat genomföra noggrannare beräkningar än någonsin. De första i sitt slag.

Famiglietti foorskningsledare för projektet, på NASA, berättar att de sett att de båda floderna minskat sitt flöde med 15 kubikkilometer per år de sista tre åren. Detta är mer än samtliga Kaliforniens 38 miljoner invånare förbrukar per år. Huvuddelen av minskningen beror på det uppumpade grundvattnet och resten på torkan som minskar tillflödet.

Detta samtigt som data visar att snöreserven i Sierra Nevada-kedjan är bara ungefär hälften så omfattande som man tidigare trott. Nivån under 2014 var en av de lägsta uppmätta och har bara varit så låg år 1977.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>