2014 – varmast sedan mätningarna startade

År 2014 är enligt NASA och NOAA det varmaste året sedan vi har de första globala tillförlitliga data registrerade 1880. Det kan verka lite mainstream att över huvud taget nämna detta men det finns fortfarande människor som tror att det skall vara såhär varmt och blåsigt på vintern. Att det är kallt på hela Jorden bara för att Sverige haft en taskig sommar o.s.v.

De 10 varmaste åren sedan 1880 har infallit sedan år 2000 med ett enda undantag, 1998. Detta är resultatet av en långvarig trend som med några få undantag höjt temperaturen med 0,8 grader på 134 år. “Undantag, jag sa ju det…” tänker en och annan där ute. Jepp, undantag sker. Och, alla undantagen har tydliga förklaringar, geologiskt och statistiskt. Om man med dagens synnerligen exakta beräkningar följer vad som skett de sista 134 åren så visar modellerna just på dessa svängningar, men lite lägre än det vi ser. Tar vi med en faktor till, mänskliga utsläpp, så blir resultatet nästan identiskt med det vi ser. De små fluktuationer vi ser i modellerna kontra verkligheten är det vi kan förknippa med ett växlande väder.

Data som har studerats av forskare på NASA Goddard Institute of Space Studies I New York visar en trend som är mycket tydlig och visar på den mänskliga påverkan med huvudsakligen koldioxid, men också metan och ozon och några fler spårgaser.

”Men det är inte bevisat att människan med koldioxid kan göra en sådan påverkan.” Jo, man har vetat redan sedan tidigt 1800-tal att koldioxidutsläpp kommer ha en sådan effekt. De amerikanska republikanerna talade i början av 1900-talet om att ta med koldioxid i sin ”Clean Air Act”. President Kennedy talade i flera av sina valtal om vikten att kontrollera koldioxidutsläppen p.g.a. den klimatpåverkan de börjar få. Och sist bland de stora var Järn-ladyn Mararet Thatcher som i ett långt tal inför FN talade om vikten av ett globalt samarbete i slutet på 80-talet. Så det är inget snack om saken. Allt senare tvivel kommer från ett fåtal tvivelmånglare som påstår att det finns osäkerheter i forskningen. Osäkerheterna är huruvida det blir två eller fem grader varmare 2050 och bygger mest på osäkerheten i hur snabbt människan tar sig i kragen och gör något.

Ursäkta sidospåret! Men jag vill slippa onödigt trams i kommentarerna.

En oberoende studie från NOAA, National Oceanic and Air Administration som släpptes under eftermiddagen idag (fredag) visar tydligt att 2014 är det varmaste året hittills under nämnda period.

gistemp_map_2014_withyear

 

Temperaturkartan ovan visar den genomsnittliga temperaturen över året 2014 jämfört med 1880 – 1900.

“Den observerad långsiktiga temperaturtrenden och rankningen av 2014 som det varmaste året sedan mätningarna började understryker vikten av NASAs fortsatta studier av Jorden som ett komplett system och särskilt vikten av att förstå de mänskliga aktiviteternas roll i sammanhanget.” sager John Grunsfeld, chef för Vetenskapsdirektoratet på NASAs högkvarter I Washington.

Sedan 1880 har lufttemperaturen vid jordytan ökat med 0,8 grader I snitt. En trend som huvudsakligen beror på ökningen av koldioxid i atmosfären p.g.a. förbränningen av kol och olja i människan tjänst. Den största delen av temperaturökningen har skett de senaste 30 åren.

”2014 är det senaste året i en lång trend av temperaturökning. Att enstaka år på det här viset kan vara varmare än andra kan mycket väl vara resultatet av kaotiska vädermönster, men den långsiktiga trenden är en klimatologisk trend.” säger Gavin Schmidt, Chef på Goddard Institute for Space Studies.

Han beskriver vidare; att vi kommer få se fortsatta fluktuationer beroende av tillfälliga fenomen som El Niño och La Niña och andra globalt viktiga fenomen. T.ex. ser man en koppling till dessa fenomen och den tillfälliga stabiliseringen under 00-talet. (En stabilisering som f.ö. stabiliserat temperaturen så att dessa 10 år är bland de varmaste på över 100 år.)  2014 inföll under ett El Niño-neutralt år. Annars är El Niño-fenomenet känt för att orsaka värmerekord som t.ex. 1998. Därför får vi vara glada att El Niño inte inföll som man ett tag förutspodde (i april 2013).

Analysen ovan av Godard Institute of Space Science är baserad på data från över 3600 väderstationer världen över. Data är studerat med hänsyn taget till stationernas placering över världen. Lokala fenomen som heat island-effekter p.g.a. växande städer etc.

Arbetet är genomfört tillsammans med NASAs Earth Science Division i Maryland och Columbia-Universitetets; Earth Institute and School of Engineering and Applied Science i New York.

Nasa följer Jorden och klimatet från land, från luften, med satellite och väderballonger sedan 1950-talet. För mer information besök GISS.

One thought on “2014 – varmast sedan mätningarna startade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>