Två astronauter offrar sig för vetenskapen

Inte sedan Sovjetunionens sista dagar har astronauter varit uppe i rymden i ett års tid, men nu kommer för första gången två astronauter att vara uppe på Internationella Rymdstationen på ett ettårigt uppdrag.

Varför har det då dröjt så länge? Jo, att vistas i tyngdlöshet är direkt ohälsosamt. Det påverkar benstommer, blodtrycket, synen, muskelmassan och mycket mer.  Samtidigt är det synnerligen intressant. Särskilt i samband med dagens Mars One-projekt där de skall skicka astronauter till Mars redan i mitten av 20-talet.

Mikhail Kornienko Scott Kelly

T.v. Mikhail Kornienko, t.h. Scott Kelly

I mars skall astronaut Scott Kelly och cosmonaut Mikhail Kornienko skickas upp till rymdstationen för en vistelse på ett år. Detta är dubbelt så länge som en normalvistelse brukar vara. Anledningen är att få nya medicinska och psykologiska data inför längre rymdvistelser. Förra gången någon stannade uppe så länge var i samband med Sovjetunionens fall då två MIR-kosmonauter blev kvarlämnade oplanerat i över ett år. Då var det ju oplanerat. Således hade man inte den nödvändiga utrustningen för att studera skadeverkningarna.

Det later dramatiskt. Så, vad är det då som skall studeras och varför?      

1.Funktionellt
Man kommer att studera hur astronauterna förändras när det gäller motoriska och motorneurologiska funktioner. Man kommer göra tester på reaktionsförmåga, presisionsövningar, styrka m.m. både före, under och efter resan.

 

2. Beteende
ur påverkas man psykologiskt av en längre resa I tyngdlöshet och instängd på en liten yta (volym)? Hur påverkas sömnmönster, nervtillväxt m.m.

3. Synrubbningar
Tyngdlösheten orsakar rubbningar i synen beroende bl.a. på förändringar i blodtrycket. Man kommer att testa trycket i ögongloberna. Trycket i kraniet i förhållande till det utanför etc.

4. Metaboliska störningar
Man kommer studera hur salivavsöndring och immunologiska förändringar I saliven sker. Hur kroppens inflamatoriska försvar svarar på en längre vistelse. Stressfaktorer som  åderförfettning och oxidativ stress.

5. Fysisk prestation
Man kommer under året att följa astronauternas hälsa och prestation då det gäller skelett, muskler och hjärta/lungor/syresättning.

6. Mikrober
Man kommer att studera astronauternas bakterieflora. Då det finns fler bakterier I en människokropp än det finns egna celler påverkar detta avsevärt.

7. Human factors (jag hittar ingen självklar översättning)
Man kommer studera hur astronauterna interagerar med sin omgivning och hur detta förändras över tid. Finmotoriska förändringar, träningsresultat.

Detta kommer bli ett synnerligen intressant år och allt kan följas på NASAs hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>