Solfläcksantalet skjuter i höjden igen!

För er som följt Solen under hösten tycks vi ha en aktiv och en mindre aktiv sida. För varje varv Solen roterar (c:a 30 dygn per varv) går kurvan för solfläckstalet från en bra bit under hundra solfläckar till en bra bit över hundra. Solfläcksgruppena när den är som lugnast hamnar kring 1 – 5 för att när det är som max vara mellan 5 och 10 grupper.

Så, varför är detta intressant kan man fråga sig. Tja… framför allt för mig som amatörastronom så tänker jag på chansen till häftiga solutbrott, som dels går att se med specialteleskop, men som kanske framför allt förknippas med norrsken som ibland kan nå så långt söder ut som Skara där jag just nu befinner mig.

Observera att solfläckstalet inte är exakt lika med antalet observerbara solfläckar. Du kan läsa mer på Wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>