Triton, ännu en plats för liv i Solsystemet?!

Utifrån kan triton te sig som ännu en av dessa ismånar. Kall, karg och livlös. Slät och utan kratrar. Ingenting av intresse kort och gott. Men…

Det kan mycket väl vara så att läget är ett helt annat. Man skall ju se på insidan som det så vackert heter. Så även när det gäller ismånar.

Triton_moon_mosaic_Voyager_2_(large)På ytan har vi en slät, isig och synnerligen ogästvänlig plats med temperaturer på -235 grader! Men där är i alla fall inte blåsigt! (Atmosfären har frusit till is och fallit ned på månens yta.) På sina ställen återfinns vulkaner. “Ah… värme!” tänker du kanske. Men ack nej! Under de ibland häftiga utbrotten sprutar issörja och kalla gaser ut ur den lilla månens djup.

Så, vad skall man då med den till?! Jo! Tro det eller ej, Triton är ett av de ställen i Solsystemet som skulle kunna härbärgera primitivt liv. Under den karga ytan kan det finnas hav som förvisso kan vara så kalla som -90 grader. Men, de kan trots detta vara flytande i och med lösta salter som sänker fryspunkten samt ett enormt tryck en bit ner. Vad vi vet är det inte frågan om vilken temperatur vattnet har som avgör om det kan finnas liv på en måne. Det viktiga tros vara huruvida vattenmolekylerna flyttar på sig (om vattnet är flytande) och således kan förflytta lösta ämnen mellan utsida och insida på cellerna.

Om det nu är så fruktansvärt kallt därute, varifrån kommer då värmen i månen? Först och främst skall vi kolla på en intressant del av Tritons spännande historia. Alla månar runt Neptunus rör sig medurs precis som huvuddelen av månarna och planeterna i Solsystemet. Samtidigt rör sig Triton som enda större måne i Solsystemet moturs, eller som man säger, i retrograd bana. Eftersom inte månar bildas på detta sätt, cirkulerandes i motsatt riktning med planetens rotation misstänker forskarna att det är en infångad Pluto-släkting vi har att göra med. Vi känner nämligen till det vi kallar Kuiperbältet som är fullt med isiga himlakroppar som  förflyttar rig runt Solsystemet utanför Neptunus. En del av dessa kan av olika anledning hamna i bana nära Neptunus. Så ligger t.ex. Pluto i en bana som till och med för den innanför Neptunus bana en gång per Pluto-år.

Till skillnad från Pluto så har Triton hamnat i en instabil bana som fört den lite för nära Neptunus som sedermera fångat in den lilla dvärgplaneten. Till en början bör den ha haft en bana som varit väldigt elliptisk eller avlång. Med tiden har tidvatteneffekterna knådat dess inre samtidigt som den bromsats upp och dess bana blivit mer cirkulär. Idag har den en betydligt rundare bana som borde ha återfrusit dess inre om det inte vore för det att den sannolikt har radioaktiva ämnen i kärnan som genom sönderfall också tillverkar värme.

Mycket talar nu alltså för att vi har ännu en ismåne med issörja under ytan. Och vad vi vet kan det räcka för att bilda primitivt liv.

Trots att det kan vara Solsystemets yttersta ocean så är den i alla fall inte kallare än metansjöarna på Titan, Saturnus-månen som är -180 grader på ytan.

One thought on “Triton, ännu en plats för liv i Solsystemet?!

  1. Pingback: Årets höjdpunkter 2015 | Klara Skyar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>