Kan klimatförändringar ge fler vulkanutbrott?

Glaciäravsmältningen på Island tycks ha just denna effekt. Vi vet ju att jordskorpan i Sverige sedan istiden stigit avsevärt. Allt eftersom flera km tjocka lager med is smält bort så har en oerhörd belastning försvunnit från berggrunden. Eftersom denna flyter på magman nedanför kommer den att flyta upp på samma sätt som en båt gör när man lyfter av dess last. Eftersom berget och magman är betydligt viskösare än vatten så kommer processen gå långsammare än för båten men fenomenet är enkelt och tydligt mätbart.

Lakagigar_Iceland_2004-07-01

Lakagígar på Island

I en rapport i “Geophysical Research Letters” presenteras nya data som tyder på att Island just nu genomgår en snabbversion av landhöjningen. Emedan Islands största glaciärer snabbt minskar i volym har Island också börjat stiga med 3,5 cm per år i vissa delar. Det må låta lite men jämför t.ex. med landhöjningen vid norra Västerbottens kustland samt Höga Kusten och Kvarken där landhöjningen idag är 9, 7 resp. 7mm per år. D.v.s. långt lägre än den nu uppmätta.

Vad kommer det sig då att Island har så bråttom upp? Den största skillnaden är jordskorpans tjocklek. I och med att ny jordskorpa byggs upp vid den Mittatlantiska Ryggen, bl.a. vid Island så är jordskorpan mycket tunnare här. Således är svarstiden mycket kortare och saker börjar hända på så kort tid som 30 år.

När man studerat Islands historia kan man se att vid den stora avsmältningsperioden för c:a 12 000 år sedan då den sista istiden var på upphällningen så var också den vulkaniska aktiviteten betydligt högre. Närmare bestämt 50% högre, enligt Bill McGuire, vulkanolog på University College i London.

Samma effekt fast tvärt om tycks dominera på havsbottnen. I samband med glaciationen, när istider börjar så sjunker havsytan och i och med detta också trycket på havsbotten och stora bergsmassiv med undervattensvulkaner tycks släppa på trycket lite mer frekvent när isen binder upp vatten från haven.

Kan nu alltså den plötsligt minskande vikten på Island orsaka fler vulkanutbrott? Mycket talar för det fast effekten på kort sikt sannolikt (men inte säkert) kan komma att vara liten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>