Kan vårt svala 00-tal vara över?

Det har varit mycket diskussioner om huruvida den period av utplanad klimatförändring vi sett under 10 år är ett bevis för att klimatförändringarna inte är beroende av våra ständigt ökande koldioxidutsläpp (som ökat under samma period). Diskussionen har endast varit bland de som inte tror att vi är ansvariga för förändringarna samt en liten klick med propagandister som har fingrarna med i oljeindustrins svarta syltburk.

Vad som aldrig nämns är det faktum att temperaturen i havet ökat radikalt under samma tid som följd av ett antal ganska kraftiga La Niña-år. D.v.s. perioder då temperaturen är svalare för att framför allt Stilla Havet drar upp kallt vatten från havsdjupet. Kallvatten som således kan absorbera stora mängder energi från luften.*

När forskare sammanställer klimatmodellernas data och jämför resultaten mellan olika modeller och det vi ser så visar det sig att nästan alla modeller har relativt svårt att förutsäga när en köldperiod** som den som infallit under 00-talet, infaller. Däremot är de klara över att de infaller, samt att majoriteten av modellerna förutsäger en temperaturökning på 0,02 grader per år följer i minst fem år, kanske mer, efter en sådan sval period. Det är en höjning som är ungefär dubbelt så snabb som den genomsnittliga ökningen.

Axel Timmerman från University of Hawaii beskriver i en rapport att havstemperaturerna i haven under 2014 var rekordhöga och indikerar att den korta svala period som passerat nu är slut. Samtidigt säger Chris Roberts från brittiska Met Office att kall-perioden mycket väl kan vara i något eller några år till. Men de är rörande överens om att när perioden slutar kommer den att följas av värme.

Met Office beskriver vidare att en del av vår kall-period kommer av en, relativt,  högre mängd vulkanutbrott som sammanfallit med en tillfällig svacka i Solens aktivitet-cykel. Detta är ju förstås bra för oss, men det gäller samtidigt att inte invaggas i en falsk säkerhet för när dessa effekter tillsammans med effekten av La Niña väl börjar avta kommer planeten att ta igen den förlorade uppvärmningen som mängden växthusgaser egentligen borde gett.

Och, samtidigt som den globala temperaturen ökar med några tiondelar kommer precis som SMHI redan tidigare visat den lokala svenska ökningen i temperatur att ske i betydligt snabbare takt än det globala snittet. Detta är ett resultat av hur landmassorna är placerade på Jorden. Även västra Nordamerika ökar på samma sätt.

Oavsett hur det utvecklar sig så var 2014 det varmaste året på 150 år, sannolikt på flera miljoner år. Visst är det skönt nu i Skara med många plusgrader i stället för is och snö, men det indikerar också att 2015 verkar följa i samma spår som 2014. Det får bli att gå ner i källaren i veckan och möblera om så att de vattenkänsliga grejerna hamnar på överste hyllan! Mycket talar för lokal torka och mycket lokala skurar i landet i år igen.

*  Temperaturökningen i havet är betydligt mindre än motsvarande ökning hade varit i lufttemperatur. Detta i och med att vatten behöver mer än 4 gånger så mycket energi per kg för att öka en grad. Samtidigt väger en kubikmeter vatten 1000 kg och en kubikmeter luft lite drygt ett kg. Det gör att den energi som krävs för att värma en kubikmeter vatten en  hundradels grad kan höja temperaturen i en kubikmeter luft med c:a 4 grader.

**Denna köldperiod på runt 10 – 15 år innehåller 10 av de varmaste åren sedan exakta mätserier startades för runt 150 år sedan.

Källor:
SMHI
Met Office
New Scientist

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>