Fettsyror detekterade på Mars!

Jo, så är det! Fettsyror har detekterats av Curiosity-sondens SAM.instrument.

Sample_Analysis_at_Mars_MSL
SAM-instrumentet eller Sample Analysis on Mars,
ombord på Curiositysonden som just nu kör runt
i Gale-kratern på Mars. Foto: NASA.

Enligt Dr Daniel Glavin som jobbar med SAM-instrumentet har man hittat en fettsyra närvarande i ett prov taget i lerskiffer från ett område kallat Cumberland, i Gale-kratern på Mars. Denna lerskiffer tros ha bildats som sediment i grunda vatten under Mars tidiga historia. Huruvida dessa tidiga vatten var bebodda, ja, det återstår att se.

Att dett är så spännande med fettsyror kommer sig av att fettsyror återfinns i biologisk massa på Jorden. Exempelvis innehåller alla cellväggar fettsyror. Alltifrån stora djur och växter till encelliga organismer och bakterier. Det är inte självklart att den har biologiskt ursprung, Inte heller kan det uteslutas att det är kontaminering från Jorden.

Att fettsyran skulle ha bildats fristående från biomassa är dock osannolikt. Samma sak gäller när det gäller kontaminering då man inte funnit fettsyror vid någon tidigare mätning med SAM-instrumentet trots att sonden varit på Mars i flera år och använt instrumentet en hel del.

Den spännande fortsättningen följer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>