Mars har förlorat en ocean på 4 miljarder år…

…men frågan är, enligt andra forskare, om planeten varit tillräckligt varm för att ha en så stor volym vatten på sin yta.

Genom spektroskopiska studier av planeten Mars med European Southern Observatory’s Very Large Telescope i Chile har en grupp forskare funnit nya bevis för hav på Mars. Data insamlade med VLT och WM Keck-observatoriet på Hawaii konstaterar man att Mars kan ha haft ett hav med ett snittdjup på hela 1,6 km. Havet skulle ha täckt låglänt terräng på Mars norra halvklot motsvarande c:a 20% av planetytan.

Om detta stämmer skulle det indikera att en rejäl mängd vatten skulle ha funnits närvarande under planetens första miljard år. En så stor mängd vatten skulle ha gjort det fullt möjligt att utveckla tidigt liv. Som jämförelse kan vi koppla detta till jordiskt liv. På Jorden pekar bevisen på att det både hann bildas liv och fotosyntes under den första miljarden år.

!!!600px-AncientMars
En konstnärlig representation av Mars tidiga
utseende. Bild: Ittiz, källa Wikipedia.

Det finns vatten på Mars idag. Om man bara skulle smälta allt vatten som finns idag så skulle planeten få ett hav med motsvarande 21 meters djup. Vad gruppen uppmätt är att tungt vatten är c:a 7 gånger vanligare på Mars än på Jorden. Genom att räkna baklänges på de processer som påverkat vattenmolekylerna under Mars historia har de räknat ut att det tidigare lär ha funnits lika mycket vatten på Mars som i den Arktiska Ceanen på Jorden.

!!!!Martian_north_polar_cap
Mars nordpol under tidig sommar.
Foto: NASA, JPL.

Vad Geronimo Villanueva och hans kollegor studerat är isotopsammansättningen av vatten.* Blandningen av vatten och tungt vatten visar på historien hos vattnet. I samband med avdunstning kommer det lite lättare “vanliga” vattnet att avdunsta lite snabbare eftersom dessa molekyler väger 5% mindre. De uppnår alltså både avdunstning och flykthastighet från planetens gravitation lättare.

Robin Wordsworth, planetforskare på Harward School of Engineering and Applied Sciences tolkar dock inte detta automatiskt till tecken på en beboelig planet. Som han ser det tyder Villanuevas beräkningar på processer som borde ha skett under låga temperaturer. I stället för en rejäl ocean kan vattnet ha varit jämnare fördelat och således ha legat som ett istäcke som sublimerat** i stället för att ha varit ett hav som torkat in.

Trots att vi idag ser spår över allt på Mars av att det flutit vatten, att floder runnit och sediment avlagrats, kan denna period ha varit så kort att liv aldrig hann utvecklas enligt Wordsworth.

Villanueva är dock positiv. “Det är väldigt svårt att dra några slutsatser om temperaturen ifrån våra data.” säger han till SpaceDaily. Grundläggande frågor återstår och mycket mer data är på ingång. Villanueva har studerat lokala mikroklimat på Mars för att se varifrån vatten kan ha fyllt på atmosfären förutom från polarkalotterna. Nya data från den numera aktiva MAVEN-sonden (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) kommer nu dra sitt strå till stacken och mycket finns att hoppas på då det gäller nya data. Exempelvis data om de faktiska vägarna för vatten att fly från Mars.

* Vatten består av en syreatom och två väteatomer. Vätet finns dock i tre typer. “Vannligt” väte, “tungt väte” som väger dubbelt så mycket samt en mycket liten del “supertungt väte” som är tre gånger så tungt. Vatten med den tunga formen av väte kallas för tungt vatten och väger 5% mer än det “vanliga” vattnet.

** Sublimering är en process där ett ämne inte smälter till vätska innan det avdunstar utan avdunstar direkt ifrån isen på samma sätt som frusen koldioxid, s.k. “torris” eller “kolsyresnö”. Även Bethany Ehlmann på Caltech tycker att bevisen är i bästa fall tunna. Även om en ocean i norr är en lockande tanke så har de geologiska bevisen än så länge uteblivit, även om man fortfarande letar, enligt Ehlmann.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *