Rosetta har kanske tagit sig vatten över huvudet…

Rosettasonden som är en av de två mest intressanta sonderna just nu (tillsammans med Dawn runt Ceres) har genomfört det fantastiska att gå in i omloppsbana runt en komet samt sätta en sond på dess yta. Men nu har den presat lyckan ordentligt!

I torsdags släppte berättade man från Darmstadt och kontrollrummet att Rosetta vid flera tillfällen tappat radiokontakten med Jorden den sista tiden. Den 10 miljarder kronor dyra sonden och många forskares vetenskapliga framtid balanserade på slak lina!

Kommunikationsproblemen uppstod i samband med att kometen råkade ut för en dusch av stoft från kometen. Efter att ha passerat lågt över 67P/Churyumov-Gerasimenko har saker hänt som gjort att kommunikationen är instabil. Kommunikationen har nu hämtat sig men det kommer ta lite tid för den vetenskapliga utrustningen att hämta sig.

!!!!Comet_on_22_March_2015_NavCam_node_full_image_2
Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Man ser
tydligt stoftet som följer med gasen från
kometens frusna inre. Foto: ESA.

Rosetta kommer inte få göra några närflygningar på ett tag säger Sylvian Lodiott till SpaceDaily, efter att hans team haft en sömnlös helg.


Rosetta kommer närmare Solen varje dag och medan den gör det kommer den att tina upp inuti. Just detta är vad forskarna väntar på att studera. Chansen att se de nedfrysta resterna av solnebulosan som skapade hela vårt solsystem. Samtidigt är det precis den här typen av aktivitet som drar sonden i fördärvet då de kommer att öka i antal och styrka med solvärmen.

När Rosetta passerar genom sådan utgasning kommer den fånga den mycket tunna gasen som kommer blåsa under solpanelerna som likt ett par rejäla vingar kommer få den att vrida sig ur kurs. Resultatet är att den kan förlora kontakten med Jorden.

Samtidigt har sonden ett datasystem för att orientera sig rätt så snart den uppnår ett stabilt läge. Nästa problem uppkom under lördagnatten när den började använda rörliga stoftpartikal i kometmolnet i stället för stjärnor att orientera sig efter. Resultatet var att den stora kommunikationsantennen började peka bort från Jorden under söndagsmorgonen så att kommunikationen avbröts berättar Lodiot, chef för operationscentret i Darmstadt, Tyskland. “På söndagmorgonen såg vi hur kommunikationssignalen blev svagare och svagare. Under tiden satt hela Rosetta-teamet och bevittnade sondens försvinnande på sina skärmar. “Det var dramatiskt,” säger Lodiot.

Rosettasonden gjorde förstås som den var programerad och stängde automatiskt ner och satte sig i ett säkerhetsläge där hela energin fokuserade på att upprätthålla/återta kontakten med Jorden. Den kom så småningom ut ur stoftstråket och började återorienteringen så snart sonden avlägsnat sig en bit från kometen. Sonden sattes i normal funktion igen under måndag morgon. “Idag vet vi att sonden är i perfekt funktion och inte har ådragit sig några skador.” berättar Lodiot för SpaceDaily.

Nu ligger sonden på 40 mils höjd och kommer snart föras in på 10 mils höjd. Dock är c:a en månads arbete förstört då nya banor måste räknas ut och flera experiment har stängts av eller avbrutits.

Lite fakta (4 mars 2015):
Avstånd till Jorden: 470 miljoner km
Avstånd till Solen; 326 miljoner km
Perihelion (närmast Solen): 13 augusti, 186 miljoner km
Källa: ESA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>