Mars One får kritik, men är de förtjänta av den?

Ja, Mars One-projektet är extremt! Och, ja, NASA är inte mogna att ge sig på det. Men är det därför självklart att det är kört?

Det ligger en hel del politik i det område jag nu skall beröra, men se det ur min synvinkel. Obotlig optimist som jag är så tror jag att vi kan göra det. Det handlar bara om att ge sig hän och lösa problemen under gång. Läs intervjun längre ned och bedöm själv!

En av de största problemen NASA ser med att åka till Mars är det faktum att teknologin inte finns och det kommer kosta för mycket att utveckla den. Samtidigt har man under 30 års tid på NASA målat in sig i ett hörn med det dyra rymdfärjeprojektet. Detta samtidigt som man haft många strängar på sin lyra. Hade de åtagit sig ett Mars-projekt hade de samtidigt erkänt det faktum att de med rymdfärjan låst in sig i låg omloppsbana. Armageddon i all ära, men rymdfärjor var tunga bestar och det finns inga försupna ryssar att tanka hos på vägen till Mars.

Så, hur tror Mars One att de skall lyckas? Och hur svarar de på kritiken? Bas Lansdorp har i en intervju besvarat flera av de frågor som mer eller mindre seriöst lyfts av medierna runt om i världen.


“Vad tycker ni om den kritik som riktas mot genomförbarheten i projektet?”

“På Mars One värderar vi bra kritik eftersom den hjälper oss att förbättra projektet. Vi får mycket kritik från våra vetenskapliga rådgivare vilket är exakt vad vi betalar dem för. Det mesta av den senaste kritiken i media kommer sig av en artikel i “medium.com” som innehåller många rena felaktigheter. T.ex. förs där fram att urvalsprocessen baseras på hur mycket pengar deltagarna donerar. Det är helt felaktigt och kan ses på vår webb-sida. Det förekommer mycket prat om tre som gick vidare till tredje uttagningen. Men det finns också många exempel på personer som bidragit mycket till projektet och inte har kommit vidare. Dessa två saker (bidragen och vilka som går vidare) har inte med varandra att göra och att påstå motsatsen är lögn. Det andra är att artikeln påstår att det bara var 2700 sökande till Mars One vilket inte heller är sant. Vi erbjöd faktiskt journalisten tillgång till de över 200 000 ansökningarna men hon var ointresserad. Det verkar som om hon är mer intresserad av att skriva sensationella artiklar än vad hon är intresserad av varesig Mars One eller sanningen.”

“Oro har visats kring noggrannheten i urvalsprocessen. Vad är ert svar på detta?”

Vi startade urvalet med över 200 000 sökande som hade skickat in via hemsidan. Dessa handlingar innefattade en video samt en massa svar på psykologiska frågor till kandidaterna. Vi utgick från denna information för att få ner antalet kandidater till c:a 1000 kandidater som fick genomgå en medicinsk undersökning väldigt lik den NASA låter sina astronauter genomgå. Alla därefter återstående kandidater fick genomgå en intervjuomgång. Intervjuerna och resten av urvalsprocessen leds av Norbert Kraft vår medicinske chef. Han har tidigare jobbat med astronauturval i fem år på den Japanska Rymdfartsmyndigheten och forskat kring besättningssammansättning för långa uppdrag, på NASA.

“Intressant i sammanhanget är att det är inte så svårt att se vilka som inte är lämpade att åka till Mars vilket är vad vi gjort än så länge. Vårt nästa steg är att ta reda på vilka människor som faktiskt är lämpade. Vilka som har vad som krävs. Noggrannheten i urvalsprocessen kommer att vara mycket noggrannare framöver. Vi kommer föra samman individerna. Låta dem genomgå individuella övningar och gruppövningar. Det kommer bli mycket längre intervjuer och det kommer vara en mycket större urvalskommité. På så vis kommer vi se vilka som är bra nog att få delta i vår träningsprocess.”

“Kommer det att vara en delning av intäkterna mellan Mars One och kandidaterna på kommersiella uppdrag för Mars One?”

“Vi förbereder ett kontrakt som kandidaterna från uttagning tre kommer behöva signera som gäller kommersiella aktiviteter. Det är väldigt viktigt att Mars One kontrollerar vilka Mars One-relaterade kommersiella aktiviteter kandidaterna kan delta i så att vi kan vara säkra på att de olika aktiviteterna inte står i konflikt med varandra. Det kommer vara en delning av intäkterna eftersom våra kandidater inte får någon lön från Mars One ännu. Därför är det inte mer än riktigt att kandidaterna får del i kakan. Det är annat i mitt fall eftersom jag får lön från företaget. När jag håller föredrag får Mars One hela intäkten.”

“Det är faktiskt så att många av kandidaterna indikerar att de inte är intresserade av att få del i de pengar som dras in. Många vill att pengarna skall gå oavkortat till Mars Ones uppdrag och det är ett val de får göra själva.”

“Har Mars One ett produktionsbolag och TV-bolag för dokumentärserien om urvalsprocessen?”

“Vi var väldigt nära en deal med Endemol-ägda Darlow Smithson Productions men det slutgiltiga avtalet föll på detaljer i kontraktet och därför har Mars One avslutat samarbetet. Vi har arbetat med en ny producent sedan i november förra året. De säljer just nu dokumentärserien till ett internationellt TV-bolag. Det finns inget avtal på plats ännu men det ser väldigt lovande ut och intresset är stort.”

“Är 6 miljarder dollar en tillräcklig budget för ett så komplext uppdrag?”

“NASAs lägsta kostnadskalkyl hittills är 35 miljarder dollar men glöm inte att Mars One är ett väldigt annorlunda projekt. Vi organiserar en resa till en permanent bosättning där vi inte behöver oroa oss för hemresan där den största komplexiteten ligger. En återresa kräver att man utvecklar större raketer som kan lyfta systemen till Mars. Väl på Mars behöver man ett mycket större landningssystem med större komponenter för att kunna ta med sig en helt ny landare som skall kunna lyfta igen från Mars-ytan.”

“Vår siffra på sex miljarder dollar kommer från goda diskussioner vi har fört med Aerospace-företag världen över. Företag som redan byggt delar för bemannade resor till den internationella rymdstationen och för obemannade uppdrag till Mars. Delar som mycket liknar de delar vi behöver. Vi är mycket bekväma i den budget vi har satt och vet att den kommer att räcka.”

“Hur går det med insamlingen av de medel ni behöver?

Mars One-projektet kommer huvudsakligen att betalas genom investeringar. Vi har haft en bra insamling under 2013 vilken har finansierat allt vi hittills genomfört. Vi har faktiskt kommit överens med ett konsortium av investerare under senare delen av förra året om en betydligt större omgång med investeringar. Tyvärr tar det underligande pappersarbetet betydligt längre tid än vi hoppats. Idag tror jag att avtalen kommer vara klara innan sommaren i år. Detta innebär dess värre att det inte kommer vara klart i tid för de uppföljande studierna Lockheed Martin behöver göra inför vårt första obemannade uppdrag 2018. Det innebär i sin tur att vi inte kommer att få iväg vår första obemannade resa förrän 2020. Att skjuta första resan två år framåt innebär i sin tur att samtliga efterföljande landningar kommer behöva skjutas fram med två år och vår första bemannade landning kommer inte att kunna ske före 2027.”

“Så det är två år försenat. Vad betyder det för Mars One?”

“Att åka till Mars är avancerat. T.ex. har NASA talat om att åka till Mars om 20 år, de senaste 45 åren. Visst planerar NASA ett tur och retur-uppdrag vilket är mycket mer komplext, men man får en uppfattning om svårighetsgraden. Samtidigt skall man komma ihåg att Mars One redan uppnått mycket. Vi har vårt första kontrakt med Paragon Space Development Corporation rörande rymddräkter och livsuppehållande system. Vi har vårt första kontrakt med Lockheed Martin för vårt första obemannade uppdrag. Vi har en imponerande panel av ambassadörer som inkluderar en Nobelpristagare, en imponerande panel av tekniska rådgivare som t.ex. Mason Peck, NASAs före detta chefsteknolog m.fl.”

“Jag tror att vi är på rätt spår och rör oss i rätt riktning. Vi är kanske två år efter vår ursprungsplan, men vi har visat att folk är intresserade av Mars One och utforskandet av Mars. Folk vill att detta skall ske och det är min övertygelse att så länge vi kan visa att vi är på väg åt rätt håll, att vi har kontrakt med de rätta företagen, att vi får de kontrakten genomförda så kommer världen att acceptera att vi har två års försening i vårt projekt att sända människor till Mars. Dessutom, är det verkligen ett misslyckande om vi råkar sätta folk på Mars två, fyra, sex eller rentav åtta år senare? Jag skulle vara extremt stolt om vi genomför det och Mars One är övertygade att vi är på väg.”


Lyssna på hela intervjun nedan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>