Pluto kan ha polarkalotter likt Jorden och Mars!

Nu börjar det på allvar dra ihop sig. Sonden New Horizon närmar sig nu Pluto med 72 500 km i timmen för att blåsa förbi dvärgplaneten 14 juli 2015 kl. 13:49:59. Sonden har under långa tider varit vilande under vägen mot Pluto utom vid passagerna förbi asteroiden 132524 APL samt planeten Jupiter. I december vaknade den till liv igen för att starta upp alla instrument.

15-078-Pluto-DwarfPlanet-NewHorizons-20150415
I
 den infällda bilden ser vi Pluto digitalt zommad
3x. Här ser vi tydligt två ljusa fläckar som i alla fall
i ena fallet kan röra sig om en polarkalott.
Foto: NASA.

Nu närmar sig som sagt sonden i högsta fart och man har börjat utnyttja instrumenten som kommer göra sitt mesta jobb med start om en månad. Redan nu kan man börja skönja ytdetaljer på Pluto. Det är ännu väldigt osäkert, men man tycks ha funnit en polarkalott av vit is lik de man finner på både Jorden och Mars. Vad exakt den består av är ännu tveksamt eftersom både frusen kvävgas, kolmonoxid, vatten m.fl. ämnen ter sig vita om de faller som snö. Temperaturen tillåter många sorters is.

1-opnav3_barycen_noano-1041
Denna animation är uppbyggd av 13 bilder tagna
mellan 12 och 18 april. Foto: NASA.

Bildserien visar Pluto (den stora himlakroppen) och Caron (en av Plutos 5 kända månar). Under de 6,5 dagar som serien visar har avståndet till Pluto-systemet minskat från 111 till 104 miljoner km. Bildseerien är tagen med New Horizons Long Range Reconnaissance Imager, eller LORRI. Exponeringstiden på 1/10 sekund med den känsliga LORRI-kameran räcker inte för att visa de ljussvagare månarna. Eftersom Pluto lutar i sin bana precis som Uranus kan man bara se den ena polen, varför vi inte vet så mycket om den motsatta polen.

Avståndet mellan Solen och Pluto på 5 miljarder km har gjort all typ av forskning på Pluto svår att genomföra. det är först nu som vi börjar se detaljer på dess yta som tydligt visar på ytformationer som vi kan se rör sig i och med Plutos egenrotation.

“Efter att ha färdats i över 9 år genom rymden är det enastående att se Pluto, en liten punkt sedd från Jorden, bli till en värld framför våra ögon!” berättar Alan Stern, New Horizons vetenskaplige ledare på Southwest Research Institute, Boulder Colorado. Bilderna kommer radikalt att förbättras de kommande två månaderna och vi kan bara gissa vilka överraskningar vi kommer ställas inför om två månader när sonden passerar endast 1250 mil ovanför den lilla dvärgplanetens yta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>