Kommer asteroid 2012 TC4 träffa Jorden i oktober 2017?

Det är mycket som är osäkert med passagen den 12 oktober 2017. Säkert är att den kommer att passera farlig nära. Exakt hur nära vet vi inte ännu. Inte heller vet vi hur stor den är eller vad den består av. Storleken hamnar inom intervallet 12 – 40 meter.

En 12 meters stenklump kommer explodera på behörig höjd utan nämnvärd inverkan på området nedanför där den når atmosfären. En asteroid på 18 meter kommer att bete sig ungefär som Chelyabinsk-meteoriten. Samtidigt skulle en kropp på 40 meter kunna nå långt ner i atmosfären eller rent av slå ner med betydande lokal förödelse.

Den husstora asteroiden upptäcktes 4 oktober 2012 med Pan-STARRS-observatoriet på Hawaii. En vecka senare passerade den riktigt nära Jorden 1/4 av Månens avstånd eller 94 800 km.

Vi skall dock inte oroa oss för mycket eftersom den beräknade banan för den nära Jorden med VÄLDIGT LITEN risk att den skulle slå ner. Dessutom är det ju så att 70% av Jorden består av hav, en stor del av landytan innefattas av Sahara, Sibirien, Alaskas inland, Polarkalotterna o.s.v. Så så sett är Jorden i stort sett obebodd. “Däremot är det en kropp vi bör hålla koll på.” säger Judit Gyorgyey-Ries, astronom på University of Texas McDonald Observatory. Idag har vi ganska god koll på den och risken idag är endast 0,00055% att den skulle kunna träffa någon stans på Jorden 2017.* Samtidigt skall sägas att andra forskare anser att risken är noll.

Idag känner vi till 1572 PHA eller Potentially Hazardous Asteroids, d.v.s. asteroider man bör hålla koll på under en tusenårsperiod för att de kan hamna på kollisionskurs. Idag känner vi inte till en enda i direkt kollisionskurs. Däremot har det hänt under Jordens historia, åtskilliga gånger, så fältet är viktigt att följa upp. Idag finns det ju för första gången en djurart som kan göra något i en krissituation.

*Chansen att få 6+1 rätt på lotto är å andra sidan 0,00042, d.v.s. det är större chans att stenen ramlar ner än att just du får 6 + 1 rätt på lotto. Ja ja… men eftersom så många spelar så händer det då och då. Risken är fortfarande försvinnande liten! Det är större risk att krocka med bilen under en 10-milaresa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>