Plutos månar skummare än förväntat

Pluto är den innersta av de transneptunianska objekten eller Plutoiderna som man ibland kallar dem. Men det är inte en helt vanlig dvärgplanet så som man förväntar sig. I själva verket har vi ett system av fyra månar (Nix, Hydra, Kerbero och Styx som roterar kring en dubbelplanet (Pluto och Caron).

Fenomenet ger upphov till en kaotisk bild av systemet. Ett exempel är månen Nix, nedan vars rotation är relativt lik den av en amerikansk fotboll.


Animation av Nixs rörelsemönster, från en numerisk simulering. Källa: Hubble, ESA.

Showalter och Hamilton, på Universitetet i Maryland USA, som upptäckte de fyra månarna med data från Hubble-teleskopet har också följt månarna under en längre tid. Bilderna de fått har uppvisat ett system i milt kaos. Beräkningar och observationer har gett upphov till den datorsimulering vi ser ovan.

I början hade de ingen aning om hur stora Nix och Hydra var eftersom de inte hade ett säkert sätt att se hur mycket ljus de reflekterar. (En måne som är mörk kommer behöva vara större för att ge samma mängd ljus som en måne som reflekterar mer ljus.) Idag vet vi med ganska stor säkerhet hur ljusa de båda månarna är. C:a 40% av ljuset reflekteras. Således vet vi att Nix är c:a 45 km stor och Hydra: 40 km stor. Uppskattningen på  Kerberos och Styx är c:a 25 och 7 km  men eftersom de är så mycket mindre är osäkerheten större.

Pluto_moon_P5_discovery_with_moons'_orbits
Pluto med satelliterna. Foto: NASA,
Hubble-teleskopet.

Siffrorna gäller under förutsättning att månarna är klotformiga, men mycket talar för att de är utdragna och då blir beräkningarna betydligt besvärligare. Dessutom anar forskarna idag att månarna är ljusa som smutsiga snöbollar med undantag för Kerberos som verkar vara mer lik kolbriketter med en reflektivitet av bara 4%. Vad säger då detta om systemet? Tja… den som väntar får se, heter det ju, och jag kommer återkomma med mer nyheter medan New Horizon-sonden närmar sig Pluto!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>