Sentinel 2A skjuts upp från Franska Guyana 23 juni

Sentinel-serien är en grupp satelliter som kommer hjälpa oss att förstå Jorden och dess klimat/klimatförändringar m.m. bättre. Satelliterna sänds upp av europeiska rymdorganisationen ESA, från Franska Guyana. Det finns sju stycken planerade varav Sentinel 1 redan är uppe.

Sentinel/familjen av satelliter är del av Global Monitoring for Environment and Security (GMES) som är ett sätt att trygga informationsflödet rörande vetenskapliga data och säkerhetsdata för Europa. Undertecknad gissar att det är p.g.a. den internationellt intabila situationen som varit de sista 15 åren där vi inte kan lita på att få data från andra källor. Exempelvis Amerikanska GPS-systemet som godtyckligt kan stängas av när NATO har övningar. Visserligen förvarnar man innan men trots det kan vi kanske inte lita på att informationen finns när vi behöver den.

reaktionshjul
E
tt reaktionshjul för stabilisering av riktning.
Bradford Engineering, Nederländerna.

Sentinell-gruppen av satelliter kommer innefatta en grupp av satelliter som parvis kommer att jobba i snitt 7,25 år. Under en 20-årsperiod kommer alltså programmet att förse oss med viktiga data.

Idag finns en uppsjö med satelliter som studerar jordytan med bättre och bättre upplösning. Många av dem bidrar till vetenskapen kring vår hemplanet med havsströmmar, landhöjning, glaciäravsmältning, m.m. m.m. Andra av dem har betydligt dunklare uppdrag. Har du någon gång studerat Google Earth och tycker upplösningen är dålig? I så fall är det av den enkla orsaken att många satellitbilder inte släpps i full upplösning. Hur bra de bästa är är det få som vet, men vi kan räkna med att de är bättre än Google Earths bilder i alla fall.

Sentinel 2 är i alla fall ett civilt uppdrag med avsikt att studera Jorden. Sentinell 2 A och B kommer att ligga i samma bana runt Jorden fast med 180 graders mellanrum. Målet är att de skall kunna passera varje punkt på Jorden minst var femte dag. De båda satelliterna är försedda med 13 spektralband att jobba med, från synligt ljus till nära infrarött och mitten av IR-bandet. Upplösningen kommer vara 10 meter, 20 meter och 60 meter beroende på våglängd. Området som läses av kommer att vara en c:a 290 km bred remsa varje varv. Sonden kommer att försörjas med el från solpaneler (nedan).

solpaneler
Provenhet av solpanelerna fotograferad
på Dutch Space, Nederländerna.

Användningsområdet för de båda Sentinel 2-satelliterna innefattar: 1. Biogeofysiska data som t.ex. klorofyllhalt i blad, vattenhalt i bladmassa, mängden blad per areaenhet. 2. Riskbedömning (för t.ex. torka, vattenmättnad/jordskred, m.m. 3. Snnabb fotografisk överblick över katastrofsoner så att hjälpinsatser kan sättas in tidigt och rätt.

Dessutom kommer man kunna följa och bearbeta översvämningar och skogsbränder, följa landanvändningen över Europa, skogsövervakning av t.ex. skadedjur, otillbörlig skövling etc, jordbrukssäkerhet, vattenanvändning, tidiga varningssignaler för torka/översvämning och sådant som kommer öka de närmsta tio åren. Man kommer också kunna studera städers tillväxt, naturkatastrofer och människors förflyttningar.

Dessutom för att skapa jämlikhet mellan länderna så kommer alla data från Sentinel, GMES att vara fria så att alla har lika tillgång till informationen.

De övriga i serien ser ut såhär:

Sentinel 1: Allvädersradar för dagliga och nattliga studier av land och hav. (Skickades upp från Franska Guyana 3 april 2014.) Satelliterna ligger i polbunden bana.

Sentinel 2: Högupplöst system för studier av t.ex. vegetation, jord, vattenflöden och lokala katastrofer. Satelliterna kommer att ligga i polbunden bana.

Sentinel 3: Månginstrumenterade satelliter för att mäta havsytans topografi*, sjö och landtemperaturer, färgskillnader på hav och land. Satelliterna kommer att skapa havsprognoser och miljö- och klimatöverblick. Satelliterna kommer att ligga i polbunden bana.

Sentinel 4: Instrumenten kommer föras upp med en Meteosat – tredje generationens “Sounder” – till geostationär omloppsbana för att studera atmosfäriska processer.

Sentinel 5, föregångare: Instrumentet kommer vara en länk mellan gamla Envisat med sitt Sciamachy-instrument och den nya Sentinel 5 för studier av atmosfären.
Sentinel 5: Den vetenskapliga utrustningen kommer följa med en MetOp andra generationens vädersatellit för att studera atmosfären från polbunden bana.

Sentinel 6: Satelliterna kommer att bära med sig en radaraltimeter för att noggrant mäta havsytans höjd för klimat- och väderstudier.*

* Havsytan är inte exakt på samma höjd världen över (p.g.a. havsströmmarna) utan växlar med upp till någon eller några få meter. exempelvis kan det välkända El Niño-fenomenet knytas till det faktum att vindarna tillfälligt byter riktning så att vattennivåskillnaden mellan östra Stilla Havet (lägre) och västra Stilla Havet (högre) utjämnas. Under samma tid förs varmt ekvatorialt vatten över hela Stilla Havet och ackumulerad värme från flera år kan avges under ett års tid till atmosfären och orsaka stora regnmängder i västra USA, stormiga höstar i nordvästra Europa m.m.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>