Rosetta får ytterligare 9 månader!

Sonden har nu kretsat kring kometen Churyumov Gerasimenko i ungefär ett år. Den har satt en landare, Philae, på ytan av kometen och har fått fram mängder med data för forskarvärlden att jobba på flera år framöver.

Philae-sonden, som nänts tidigare, har inte lyckats jättebra, men tycks vara delvis på banan igen, men detta till trots har man valt att ge uppdraget en ny vändning.

Rosettasomden kommer får sitt uppdrag förlängt 9 månader för att avslutas först i september 2016. Dessutom kommer man som en präktig avslutning låta hela kretsarsonden göra ett försök att landa på kometens yta. Detta besked gavs sedan ett möte med ESAs programkomitté hållits där man givit förlängningen ett formellt godkännande.

Valet av 9 månaders förlängning är medvetet taget då kometen i detta läge avlägsnat sig såpass mycket från Solen att sonden därefter inte längre kommer kunna utnyttja solljuset för att driva de viktigaste instrumenten.

“Detta är fantastiska nyheter för vetenskapen.” säger Matt Taylor, projektledare för Rosetta-projektet. “Vi kommer att kunna följa kometens avtagande altivitet och dessutom få möjlighet att komma närmare kometen än nu och kunna samla ännu mer unika data.” Berättar Matt på ESAs hemsida.

För mer information kring kometer och asteroider, läs mer på sidan föredrag under kategorin solsystemet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>