12 dagar till Pluto…

Ja, nu återstår endast 12 dygn tills New Horizon är som närmast Pluto. Det blir en kort men intensiv passage när sonden som mänsklighetens snabbaste objekt blåser förbi dvärgplanetsystemet med 49 600 km i timmen.

Efter sju veckors intensivt sökande efter stoftmoln, ringar, småmånar m.m. har nu New Horizon-teamet bestämt sig för att behålla kursen mot Pluto utan att i sista minuten ändra kursen.

Ett korn mindre än ett riskorn skulle i den här farten kunna vara dödlig för hela sonden om det träffade fel. Därför har teamet använt LORRI (Long Range Reconnaissance Imager), ett teleskop för detaljstudier när sonden kommer närmare, för att se hur omgivningarna ser ut.

Första säkerhetsobservationerna företogs 2011 när man just upptäckt månen som kom att kallas Kerberos. Om så små månar bildats nyligen kan mycket rester ligga kvar i området. Men efter datasimuleringar för att reda ut var potentiella ringar skulle kunna vara placerade och nu en massa observationer verkar det i alla fall lugnt! Risken att något skall hända är en bra bit under en procent.

Kusten verkar klar och gänget drar en suck av lättnad berättar Jim Green för Space Daily. En ändrad bana skulle visserligen fungera men det skulle ta sonden längre från systemet och viktiga data skulle ha missats. Om någon fara skulle dyka upp så är sista chansen att göra en meningsfull undanmanöver den 4 juli. Därefter har det för liten verkan. förklarar Alan Stern på Southwestern Research Institute i Boulder Colorado. Se’n finns en allra sista utväg, och det är att vända sondens stora “high gain antenna” som en sköld framför sonden, men det skulle orsaka dataförluster då antennen är satt att skicka data hela tiden. berättar han.

Att de inte hittade några ringar eller nya månar var både en överraskning och lite av en vetenskaplig besvikelse. berättar Alan för Space.com. Samtidigt som han som del av New Horizon-teamet är mera lättad än besviken då sådana ting skulle kunna orsaka problem.

Den rådande banan kommer föra sonden så nära Pluto som 12 500 km. På detta avstånd finns massor att upptäcka. Redan nu har man upptäckt en mörk fläck på Plutos huvudmåne Caron. Dessutom har man funnit en möjlig polarkalott på Plutos ena pol. (Den andra syns inte.) Nya mätningar påvisar också frusen metan på ytan av dvärgplaneten.

nh-7-1-15_pluto_charon_color_hemispheres_unannotated_jhuapl_nasa_swri-no-boxes-3_1
De två bilderna visar Plutos skilda sidor. Det går
tydligt att se att där finns ett landskap.
Foto: NASA.

Som resultat av detta metan tycks det inte bara vara Mars som är röd i solsystemet. Man har redan nu sett en antydan till rödbrun yta på Pluto. Tack vare identifikationen av sedan länge misstänkt metan så tror man sig ha en förklaring. Metanmolekyler som träffas av UV-ljus från Solen bryts delvis upp. De radikaler som därigenom bildas kan reagera med andra metanmolekyler och bilda en tjäraliknande substans som ger metan-isen en lite rödbrun färgton. Det talas också om att kosmiska elektroner skulle kunna ha samma effekt när de kolliderar med metanmolekylerna.

Metan är en gas som vi har på Jorden i ansenlig mängd. På Jorden bildas metan genom biologiska och geologiska processer. Metan-gasen man funnit på Pluto (vilket är betydligt mer) vet man inte säkert hur den har bildats. Mycket talar för att den funnits där sedan solsystemet var mycket ungt. Dessa hypoteser kan snart testas.

– –

Den 6 miljarder kronor dyra New Horizon-sonden  sändes upp för nio år sedan. Efter att ha tillryggalagt 4,8 miljarder kilometer är det då snart dags! Häng med på utskicken och få en påminnelse när nästa rapport läggs upp!
info [på] klaraskyar . se

I höst kommer det gå att boka föredrag på KlaraSkyar på temat Plutoider och Kuiperbältet.
Undertecknad utgår ifrån Skaraborg, men kan tänkas åka en bit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>