Efter att New Horizon stillat sina nerver är den på banan i morgon igen….

I full karriär, på väg mot Pluto, där den kommer att få göra 90% av sina vetenskapliga upptäckter och undersökningar på några få dygn, startade New Horizon-sonden om i felsäkert läge. (!)

Ja, det kan verka lite olustigt att en sond för flera miljarder kronor gör en “Windows”, men detta inträffade trots allt den 4 juli. Den “anomali” som inträffade för två dagar sedan har utretts och utretts. Felet som var svårt att finna visade sig uppkomma p.g.a. ett “timing event” där två processer i en följd slogs på i fel ordning och skapade bekymmer i datorns programvara.

7-2-15_Pluto_globes_NASA_JHUAPL_SWRI
En av bilderna på Pluto, skapade med två av
New Horizons kameror. Den vänstra mäter
ljusintensitet medan den högra mäter färg.
Foto: NASA

I lördags kväll svensk tid upplevde New Horizon-sonden vad som kallas en “anomali” (på rymdspråk betyder det ibland att ett smärre fel på en kamera gör att den får starta om eller som i Challenger-färjans fall, att en färja med sju människor exploderar under start). Anomalin gjorde att teamet förlorade kontakten med sonden. Kontakten återkom dock efter en timme och 21 minuter och sonden verkar vara vid god vigör.

Under tiden hade den ombordvarande autopiloten upptäckt problemet och gjorde vad den var programerad att göra. Den lämnade över från huvuddatorn till backup-datorn. Den satte sonden i “safe mode” (vilket innebär att den stänger av onödiga energislukande instrument m.m.) och beordrade backup-datorn att ta upp kontakten med Jorden. Sonden började med att sända telemetri-data för att berätta allt den visste om problemet så att teknikerna på Jorden kunde börja nysta i det.

Ett av problemen, även med enkla omstarter som denna är det enorma avståndet Pluto – Jorden. Avståndet är 4,9 miljarder kilometer. Det gör att även radiovågorna som färdas med ljusets hastighet tar 4,5 timmar att nå oss. Det gör att ett enkelt kommando som “start up X” kommet ta 4,5 timmar innan kommandot anlänt till New Horizon. Det tar kanske max fem minuter att genomföra men du kan inte se om det gick bra förrän signalen anlänt till Jorden efter 9 timmar! En serie med kommandon måste helt enkelt noggrant övervägas och planeras så att man slipper invänta svar i onödan.

Den underliggande orsaken till problemet, visade det sig, uppkom under uppstarten av instrument som kommer att användas vid passagen. Just denna tekniska manöver kommer inte att upprepas igen innan passagen, så nu verkar allt vara under kontroll igen.

Förberedelser sker nu alltså för att åter starta de vetenskapliga undersökningarna den 7 juli. Sonden kommer att genomföra förbiflygningen som planerat. NASA rapporterar att de förlorade dygnen inte kommer att påverka sondens vetenskapliga mål nämnvärt.

“Vad det anbelangar det vetenskapliga värdet kommer händelsen inte att ändra sondens betyg från ett A+ ens ner till ett A.” säger Alan Stern, vetenskaplig ledare för projektet.

“Jag är tacksam över att vårt team snabbt identifierade problemet och kunde konstatera att sonden är i fin form.” säger Jim Green, NASAs chef för planetforskning. “Nu med Pluto i siktet är vi på fötter igen och spurtar för guldet!”*

Vill du veta mer om New Horizon och Kuiperbältet
kommer det att gå att boka ett föredrag på temat i höst.
info [på] klaraskyar . se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>