Kunde inte låta bli… Mer om Pluto!

New Horizon-teamet har börjat släppa de första riktiga nyheterna nu. Hittills har det bara varit snygga bilder och antydningar. Nu börjar de första riktiga vetenskapliga data att droppa in. Låt oss börja med det som lockar flest. Snygga bilder!

15-152
Bergskedjor på Pluto. Foto: NASA/JHU APL/SwRI

En av de första överraskningarna är dessa vackra och unga bergskedjor. Dessa bergsformationer sträcker sig 3 500 meter ovan omkringliggande slättland och tros ha bildats för c:a 100 miljoner år sedan. Bergskedjan ligger i nedre änden av den ljusa hjärtformade region som hittills figurerat så mycket i olika medier. Att bergsformationerna är så unga, (100 miljoner år av solsystemets 4 600 miljoner år långa historia) gör det troligt att det fortfarande kann finnas geologisk aktivitet i området.

Olikt de stora ismånarna runt Jupiter och Saturnus, så kan inte gravitationens påverkan orsaka samma värme hos Pluto. Alltså måste energin som drivit formationen ha kommit någon annan stans ifrån. “Vi kommer få tänka om vad gäller geologiska processer hos isiga himlakroppar.” berättar Jeff Moore, ledare för New Horizons “Geology, Geophysics and Imaging-team”.

nh-charon
Caron, oväntatt slät och fri från kratrar.
Foto: NASA/JHU APL/SwRI.

Denna vackra bild visar Caron från ett avstånd av 466 000 km. Det är bara aningen längre bort än vår egen måne. En bergsformation från vänster till höger i bild sträcker sig ungefär 1000 km över Carons yta. Dessutom upp till höger sträcker sig en canyon som tros vara mellan 7 och 9 km djup. Det är betydligt djupare än Valles Marineris på Mars som är c:a 4 km djup. En av de stora överraskningarna å andra sidan är det faktum att det är så lite kratrar på Caron. Särskilt tydligt är det nära sydpolen på Caron (längst ner i bild). Det tyder ju på att delar av Carons yta omdanats relativt nyligen av någon form av geologisk aktivitet.

Den mörka formation vi ser nära Carons nordpol tycks nu, när vi kommit närmare med New Horizon, ha ganska diffusa gränser. Kanske rör det sig bara om ett tunt lager av mörkt stoft. Under stoftet tycks i stället vara en skarpare geologisk avgränsning. Bättre närbilder är att vänta som kan skänka ljus över denna mörka fläck.

Bilden har komprimerats för att snabbare gå att skicka till Jorden. Det gör att områden med tydlig kontrast är mer detaljerade men att sannolikt de delar med minst kontrast på bilden har detaljer som komprimerats bort. Originalbilden ligger på sondens dator för att skickas senare. (Som nämnts tidigare kommer det att ta runt 16 månader att skicka hem alla data.) Bilden är skapad av New Horizons Ralph-instrument.

nh-pluto-ice
Med New Horizons Ralph-insstrument har forkarna
nu kunnat studera fördelningen av metan på Pluto.
Bild: NASA-JHUAPL-SwRI

Ännu en spännande nyhet är att man nu fått bilder på fördelningen av metan på Plutos yta. Att Pluto innehåller Metan från det unga solsystemet har varit känt från teleskopbilder ända sedan 1976, men nu kommer de första närbilderna!. New Horizons “ytsammansättnings-team” har börjat med det intressanta arbetet att detaljstudera bilderna för att se hur ämnen är fördelade över ytan. Bilden ovan till exempel använder infrarött ljus i olika våglängder för att utröna koncentrationerna av metan. Exempelvis tycks den vara högre i det gröna området nära nordpolen. Det återstår dock att se, eftersom hur ljus en is är beror mycket på isens struktur. Exempelvis är nyfallen snö vit medan den blir bå om den komprimeras under tryck som i glaciärer i arktis. Ändå är sammansättningen mer än 99% vattenis. Således kan det vara optiska effekter beroende på markens struktur.

Tills vi hörs!
Klara skyar!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>