Bolid kan ha förändrat kristendomens historia!

Saul var enligt bibeln ättling till Jakobs yngste son Benjamin som smordes till Israels förste kung av profeten Samuel. I nya testamentet beskrivs hur Saul var på resa till Damaskus när han såg ett starkt ljus i skyn. Han blev förblindad och hörde Jesus röst. I samband med händelsen bytte han sitt namn till Paul och blev en av de ledande predikarna för kristendomen. Kan det vara så att en meteorit var orsaken och förändrade kristendomens utveckling?

William Hartmann en av medskaparna till Planetary Science Institute i Tucson, Arizona förklarar det såhär: Han säger att de bibliska beskrivningarna av fenomenet är väldigt lika upplevelserna som beskrevs efter eldklotet över Chelyabinsk.


Här får vi höra lite av ljudeffekterna. Vem vet hur vi hade tolkat det för 2000 år sedan. Första
reaktionerna nu var ju att man trodde det var terroristdåd och vissa trodde det rörde sig om
kärnvapenexplosioner.

Han har studerat beskrivningarna av resan som tog plats 35 år efter vår tidräknings början. Beskrivningarna finns i första person som nedtecknats av en av Jesus lärljungar. Dessutom finns nedtecknat vad Paul berättat för andra.

Beskrivningarna innehåller ett ljussken starkare än Solen som lös omkring honom. Efter ljusskenet föll hans sällskap till marken. Detta kan tolkas på två sätt. Antingen knäföll de eller så kastades de till marken av en tryckvåg. Det står faktiskt inte utskrivet hur de föll till marken i de äldsta skrifterna enligt “Meteoritics & Planetary Science”, doi.org/3vn. Paul säger sig ha hört Jesus röst tala. Däremot är det oklart om hans medresenärer hörde en röst eller bara meningslöst oväsen.


Här ser vi lite av ljusskenen förknippade med nedslaget. Spela fram 45 sekunder
om du inte kan läsa ryska. :-)

En annan spännande sak var att han blev förblindad och inte förrän några dagar senare beskrivs det som om “scales fell from his eyes”. Som Hartmann säger; fenomenet kan beskrivas ordagrant. Paul kan ha lidit av photokeratitis, en tillfällig förblindning på grund av extrem ultraviolett strålning. Det är i princip solbränna på näthinnan. UV-ljuset från Chelyabinskhändelsen var tillräckligt starkt för att orsaka solbränna, hudflagnad och tillfälliga samt i vissa fall bestående ögonskador. Däremot att näthinnan flagar är lite tveksamt.

Som i så många fall är vittnesmålen från gamla tider väldigt bristfälliga och de beskrivs utifrån dåtidens kunskaper och trosuppfattningar vilket färgar beskrivningarna. Men visst är det en intressant tolkning?! Och är det sant så är det inte första gången som Jordens historia påverkas av astronomiska händelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>