Asteroiderna i Brunsflo

Apropå världens undergång (som jag avskrev för några dagar sedan) så har världen inte alltid varit så lyckosamt förskonad som den är just nu. I en rapport från Göteborgs universitet berättar de hur två stora kratrar är funna i Jämtland, utanför Brunflo, 2 mil söder om Östersund. Kratrarna som är 7,5km resp. 700m bildades för 460 miljoner år sedan och lär ha gett upphov till rejäl lokal oreda i samband med nedslagen.

Problemen började i asteroidbältet 10 miljoner år tidigare då två asteroider kolliderade och gav upphov till en svärm av mindre stenbumlingar. Två av dessa kom sedan att kollidera med Jorden i det område som nu är Jämtland men som då låg c:a 500 meter under havsytan.

Nedslagen skedde i mycket tät följd. Vi kan se att bottnen kom att totalt torrläggas i c:a 100 sekunder innan vattnet som förgasats ersattes av havsvatten från omgivningen.

Vi vet idag att just denna tidsperiod var synnerligen aktiv. På Kinnekulle, inte långt härifrån (Skara), har man funnit över nittio meteoriter i kalkstenen som härrör från samma tid.

På avlagringarna som täckte de båda kratrarna kan man konstatera att de är lika gamla.Vi kan dessutom se hur mycket skada nedslagen orsakade. Ett sådant nedslag skulle idag orsaka tsunamis som skulle spola rent alla kuster i det hav nedslaget skedde och betydlig längre in än tsunamin 2011 i Japan. Samtidigt skulle nedslaget skapa en s.k. kärnvapenvinter för en kortare period vilket sannolikt skulle orsaka svält i stor skala över hela Jorden.

Det är av just denna anledning vi måste ta hoten på allvar och se till att hålla koll. Det är ändå en ganska billig livförsäkring om man jämför med kostnaderna för ett riktigt nedslag. Vi vet att det finns många asteroider och kometer som skulle kunna förorsaka katastrof på Jorden om de föll ned. Således är det av yttersta vikt att de astronomer som sysslar med övervakningen och de som sysslar med forskning kring hur man avstyr kollisioner får sina väl behövda pengar.

neo
Dessa objekt ligger på en Jordnära bana
och övervakas idag av astronomerna.
Fler kan finnas därute men måste hittas.
Källa NASAs Near Earth Program.

Låt mig avsluta med lite statistik.

* Idag finns c:a 1 – 2 miljoner objekt, i storlek som den största av de nedfallna objekten, i omloppsbana runt Solen. (Beroende på hur stor den var.) Jag har valt 400 meter som exempel.
* Så här stora kroppar faller ner på Jorden med c:a 100 000 års mellanrum.
* Om jag spelar en rad på lotto vinner jag med alla rätt i snitt var 130 000 år. D.v.s. det är större chans att Jorden träffas av en så stor asteroid under min livstid än att jag vinner med alla rätt.

Tror du att du kommer vinna alla rätt på lotto är chansen minst lika hög att hela Jorden drabbas av en liknande smäll som att just du vinner. Satsa i stället pengarna på rymdforskningen! :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>