Kinas Chan’e-4 kommer landa på Månens baksida

Kina har för avsikt att som första nation sätta en landare på Månens baksida berättar kinesiska vetenskapare. Baksidan av Månen har kartlagts i detalj från kretsarsonder men hittills har ingen satt ner en sond som kan ta prover på plats.

Dessutom är månens baksida helt ren från radiostörningar. En mottagare för långvågiga signaler på baksidan av Månen kommer fylla ett vetenskapligt tomrum säger Zou Yongliao som jobbar som månforskare under kinesiska vetenskaps och djuprymdsakademin. (Väldigt fri översättning.)

Sinus_Iridum,_Chang'e_3_&_Lunokhod_1_landing_sites
Chang’e-3s landningsplats. Foto: NASAs
Lunar Reconnaissance Orbiter Camera.

Chang’e-4 är en backup för Chang’e-3 som 14 december satte den beryktade “Jade-kaninen” på månens yta där den sedermera körde runt några måndygn. Chang’e-4 planeras att skickas upp innan 2020. Chang’e-4 kommer vara lik Chang’e-3 fast kunna bära en tyngre last. Efterföljaren till Chang’e-3, Chang’e-5, kommer att skickas upp redan 2017 för att ta hem Kinas första prover från månytan. Reservsonden Chang’e-4 (som inte behöver ersätta Chang’e-3) kommer således kunna sättas i ett annat uppdrag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>