Månförmörkelse den 28 september

Den 28 september på morgonen kommer månen att passera in i Jordens skugga. Passagen varar i en timme och 12 minuter och kommer sannolikt ge upphov till ett fantastiskt skådespel i varma höstfärger.

Hade Månens bana runt Jorden och Jordens bana runt Solen legat i samma plan hade vi haft månförmörkelse varje gång det var fullmåne. I stället lutar månbanan med 5,4 grader. Eftersom Jordens skugga smalnar av som en kon i riktning från Solen så kommer träffpunkten att vara ganska liten. Det är endast när fullmånen infaller när Månen ligger exakt i Jord-planet som den råkar färdas in i skuggkonen och vi får en månförmörkelse.

Månförmörkelser och solförmörkelser är relativt ovanliga fenomen. Faktiskt är månförmörkelserna lite ovanligare än solförmörkelserna. Det beror på att det är en mycket större yta för Månens skugga att träffa (när detgäller Jorden). Detta till trots är det betydligt fler som upplevt en månförmörkelse. Låt mig förklara!

Solförmörkelse sker i snitt en till två gånger per år. Dessa infaller när Månens smala skuggkon faller på Jordytan och bildar en rund skuggfläck som rör sig över jordytan i över 1000 km i timmen. Om du befinner dig precis under denna skuggkon kommer du att uppleva en solförmörkelse. (Total eller ringformig.) Står du bara lite fel missar du totaliteten eller kanske rentav hela förmörkelsen. Solförmörkelsen är alltså platsberoende.

Om vi i stället tänker oss en månförmörkelse vilket sker i snitt runt en gång per år. Då räcker det att fullmånen är uppe på din observationsplats för att du skall kunna se den. Det innebär att en månförmörkelse är synlig för halva jordytan samtidigt.

En månförmörkelse är ett fantastiskt fotoprojekt och är värt att observera. Frågan är nu, är det värt att gå upp så tidigt som denna gång? Tja… det lämnar jag till dig att besluta. Nästa chans vi har att uppleva en månförmörkelse är som sagt den 27 september. Tiderna finner du nedan.

2015-09_manformorkelse
Penumbran eller halvskuggan representeras av
den yttre ljusare cirkeln medan umbran,
eller kärnskuggan är den mörkare delen.Figur: Gunnar Sporrong

18.50 Månen lämnar horisonten.
02.10 – P1 eller första kontakt.
Månen börjar skuggas av penumbran eller halvskuggan. Denna fas är knappt synlig förrän Månen är ordentligt inne i halvskuggan, då man kommer att se att Månen blir lite gråtonad i den mörkaste delen.
03.07 – U1 eller andra kontakt. Månen berörs nu av helskuggan eller umbran. Nu ser man att Månen är tydligt mörk i ena änden.
04.12 – U2 eller tredje kontakt. Nu döljs den sista solbelysta delen av månen helt i Jordskugga. Detta till trots kommer den inte att vara svart. I stället kommer solljus som passerar genom Jordens atmosfär att brytas som genom en lins emot Månens yta. Skulle du nu stå på Månen skulle du se en röd aura omge den mörka Jorden.
04.48 – Största förmörkelse. Nu är månen förmörkad som mest, ofta blodröd eller tegelröd i färgen.
05.23 – U3 eller fjärde kontakt. Den totala fasen är avklarad och en del av månen åter solbelyst. Nu ser man inte längre den röda färgen p.g.a. den intensivt vita, solupplysta, delen.
06.27 – U4 eller femte kontakt. Månens sista helförmörkade del blir åter solbelyst och vi ser åter att den är lite grånad i den kant som sist var förmörkad.
07.00 – Månen når horisonten.
07.22 – P4 eller sjättekontakt. Månen lämnar nu åter Jordens halvskugga, vilket vi missar från Skara.

Observera att månuppgång och månnedgång kommer förskjutas lite i östvästlig riktning. Utgångspunkten är Skara.

5 thoughts on “Månförmörkelse den 28 september

Leave a Reply to Håkan Johansson Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *