Fossil på Mars! Eller… nja.

Tro det eller ej, men nu har  man funnit fossiliserade sanddyner på mars.

Curiosity-bilen har nu kört runt på Mars i tre år. Den är placerad i Gale-kratern. Ett område på Mats som verkade ha en av de intressantaste geologiska områdena vi då kände till. Dess uppdrag är många. Bl.a. söker den efter spår av fossilt liv. Men den utför också klimatologiska mätningar för att se hur omständigheter såsom strålning, kyla, solljus m.m. kan komma att påverka framtida bosättningar.

Nu har allstå Curiosity upptäckt förstenade sanddyner. Är detta förvånande? Nja, kanske inte men de bekrädtar å andra sidan vad vi vet om Mars som en torr ökenplanet. Och… Det är en fantastiskt vacker bild. Eller hur?

2015-09_PIA19818_ip
Panorama taget med Curiositys Mastcam-kamera.
Foto: NASA

Sanddynerna på bilden visar en struktur döpt till “the Stimson unit” och visar vad som sannolikt är packad sand formerad av vind. Materialet har sedan hamnat djupare i berggrunden och förstenats. Liknande geologiska formationer har hittats i USAs sydvästra delar vilket bidrar till en ganska ingående förståelse för bildandet.

Sanddynerna ligger ovanpå ett område med lerskiffer som har bildats som sjösediment. Under tiden som bilen sakta “bestiger” Mount Charp i mitten på kratern så klättrar den geneom tidsåldrarna från de tidigaste sedimenten i botten och följer tidens gång framåt. Med lite tur har vi snart en karta över Mars spännande förflutna.

Sedan bilden togs 27 augusti har bilen nu kört 94 meter i sydlig riktning upp för sluttningen. Den kommer senare under månaden att ta ett borrprov i sandstenen för att analysera dess innehåll på många olika sätt.

Curiosity nådde foten av Mount Charp  förra året efter två års utforskande av botten på kratern. Med lite tur och att tekniken håller hoppas man att kunna köra den närmare tio år till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>