Grönlans galciärer kan komma att smälta snabbare.

Vi vet ju att varm luft innehåller c:a en tusendel av energin som varmt vatten har. Med detta som bas kan man ju sluta sig till att 10 grader varm sommarluft har betydligt mindre energi än 8 – 10 gradigt vatten.

Vad forskarna nu studerat är isfronterna hos tre av Grönlands större glaciärer. Under ett normalt år smälter de av så mycket som några meter om dagen under sommarmånaderna. Vi ser att isen kalvar och att ismassor rasar ner i havet. Mäter man temperaturen i vattnet framför glaciären är den oftast 0-gradigt. Det beror på att färskvattnet som rinner av glaciären är saltfritt och flyter ovanpå saltvattnet. Det är också färskvattnet som är kallt. Skickar man ner termometern under detta lager av sötvatten finner man golfströmmens vatten som med sin värme det samlat på sig i tropikerna sjunker ner under glaciärens frontlinje.

Vid studier av bottnen under glaciären, d.v.s. berget den står på så kan vi se att isväggar på många tiotals meter (ovan vattnet) står på bottnen 3 – 400 meter under vattenytan. I och med detta sker en mycket stor del av avsmältningen under ytan där det sjunkande vattnet som kommer med golfströmmen för in värme in under glaciären, ibland hundratals meter innanför frontisen som syns uppe vid ytan. Effekten liknar alltså den vi ser i Antarktis just nu.

Vad det här har för effekt just nu vet vi inte exakt, men Rignot, ledare för NASA-teamet konstaterar att glaciärerna smälter av allt snabbare fram till de når strandlinjen om några år. Samtidigt är glaciären en trögflytande massa. Tar man då bort den mycket tunga iskork som ligger i vägen kan glaciärens rörelse accelereras till flera gånger den hastighet den har idag.*

Klimatnyheter från Science@NASA

Kanske skall köpa mig ett hus några hundra meter från havet nere i Skåne.
(Om 25 år kanske jag har strandtomt och kan tjäna en hacka.)

* Smälter hela Grönlandsisen ner i havet så kommer det att ge en vattennivåhöjning på c:a 7 meter globalt. (Detta väntas ske inom 500 år och sannolikt betydligt snabbare). Om man dessutom räknar med att Antarktis is smälter kommer problemet att förvärras även om bara en bråkdel smälter. Detta i och med att Antarktis är mycket mycket större.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>