Flytande vatten på Mars ännu en gång bekräftat!

Nu var det något år sedan man hittade första spåren av flytande vatten på Mars. Den gången rörde det sig om koncentrerade klorinnehållande salter helt utan användning för liv som vi känner det. Snarare en lösning som en del miljövidriga människor använder för att tvätta hemmet med eller för den delen, att bleka papper, nämligen klorin.

Nu har man funnit ännu tydligare bevis för dem och att de är årligen återkommande.

pia19916-main_perspective
Mörka band på Hale-kraterns sluttningar. Dessa har sannolikt orsakats av nutida rinnande vatten
på Mars. Längden på stråken/fårorna är något hundratal meter. Bilden är en s.k. falskfärgsbild,
där man blandat rött, turkos och infrarött ljus som sedan blivit översatt till färger vi kan se.
Detaljerna är tagna med “Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer”, och lagda på
en 3D-modell av området. Höjdskillnaderna är förstärkta 1,5x för att förtydliga topografin.
Varför vet jag ej… Foto: NASA/JPL-Caltech/Univercity of Arizona.

Nya data alltså, från Mars Reconnaissance Orbiter, visar nu de säkraste bevisen hittills för nutida flytande vatten på planeten Mars. Vad man funnit är än så länge inte själva vattnet utan hydratiserade mineraler i de mörka fårorna.* Med hjälp av sin inbyggda spektrometer har MRO från omloppsbana konstaterat att fårorna innehåller vatteninnehållande mineraler/salter. Dessa fåror tycks dessutom komma och gå med årstiderna och tycks bildas när det är varmare.**

Vi har alltså sökt efter vatten för att finna möjligheter till nutida eller tidigare liv berättar John Grunsfeld, astronaut och administratör på NASA. Detta är ett stort steg i rätt riktning även om vattnet sannolikt är otjänligt för liv.

De flödesfåror vi ser är inte bäckar som vi skulle se dem på Jorden utan sannolikt ett grundvattenflöde strax under ytan. Salterna i ytan sänker smältpunkten på ett sådant sätt att vattnet kan blöta igenom (liksom på saltade vägar på Jorden) och sakta rinna/glida ner för sluttningen.

pia19917_perspective_6
En liknande bild från Garni-kratern på Mars uppvisar samma typ av fuktade fåror av hydratiserade mineraler. Bilden är en rekonstruktion från “High Resolution Imaging Science Experiment, HiRISE-kameran på NASAs Mars Reconnaissance Orbiter. (Foto: 20 Mars 2013, NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona.)

Lujendra Ojha på Georgia Institute of Technology upptäckte dessa mystiska fåror som doktorand för fem år sedan och är nu huvudförfattare till en artikel i tidskriften Nature Geoscience, 28 september. Vad de upptäckte var att de hydratiserade mineralerna förekom när fårorna var ganska breda men att mängden tunnades ut då de krympte undan. Signaturerna (mätvärdena) indikerar perklorater. Samma föreningar som i klorin alltså. Som vi vet använder vi klorin till att ta bort livsformer inte underhålla dem. Alltså är det ännu tidigt att ropa “liv” eller ens gå över ån efter vatten.

På jorden har vi funnit liknande föreningar endast i ökentrakter med väldigt lite vatten. Vissa av dem har förmågan att hålla en vatten/saltlösning flytande till så låg temperatur som minus 70 grader. Ämnena som sådana har upptäckts i omgångar. Kanske så tidigt som med Vikingsonderna på 1970-talet. Det är först nu vi ser dem i sin hydratiserade “våta” form.

“Det tog flera rymdsonder många år att upptäcka vattnet, men nu vet vi att det finns vatten på denna kalla ökenvärld.” säger Michael Meyer, vetenskaplig ledare för NASAs Mars-utforskande.

 

* Hydratiserade föreningar är föreningar som bundit vatten till sig. De är alltså inte blöta så som vi normalt upplever det, men exempelvis, om man blandar bränt kalk CaO med vatten får man släkt kalk, eller hydratiserat kalk, Ca(OH)2. Det beter sig fortfarande som ett torrt ämne men innehåller nu vatten som kan frånskiljas endast med hög värme.

**Med varmare tider pratar vi om varmare än minus 23 grader Celcius. D.v.s. fortfarande väldigt kallt. Saltlösningar kan mycket väl vara flytande vid denna temperatur beroende på vilka salter de innehåller.

Läs mer:

Seasonal Flows on Warm Martian Slopes

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>