Dödskyss – slutet för två våldsamma liv!

Nu var det ett tag sedan jag sist skrev på klaraskyar.se. Det har varit en hektisk period med många offentliga och privata föredrag inom mina områden, astronomi/klimat/väder. Nu börjar det dock lugna ner sig igen och julstöket tar över på byggden. Så, här kommer lite nytt från European Southern Observatory.

Artist’s impression of the hottest and most massive touching d
Bilden visar en konstnärlig tolkning av de data
som ESO-forskarna tagit fram. Bild. ESO.

Forskare som jobbat med Very Large Telescope i Chile har funnit ett hett stjärnpar. En dubbelstjärna så tät att de båda stjärnorna är i kontakt med varandra på sin väg mot ett hett och explosivt förhållande. Deras öde är inte helt utstakat (ur vår synvinkel). Leonardo A. Almeida från Universitetet i São Paulo, Brasilien som studerat dubbelstjärnan VFTS352* berättar att de båda stjärnorna antingen kommer att bilda en gigantisk stjärna alternativt ett par svarta hål i nära omloppsbana.

Dubbelstjärnan är belägen 160 000 ljusår bort i tarantella-nebulosan. Tarantellanebulosan är ett “stjärnornas BB”. I regionen föds massor av nya stjärnor. Paret är ett av de hittills underligaste vi träffat på berättar forskarna. Paret består av två superheta nyfödda stjärnor av en typ som är ytterst kortlivade (några få miljoner år) eftersom de slösar med energin som de gör. De båda stjärnornas mittpunkter ligger 12 miljoner km från varandra vilket motsvarar 30 gånger avståndet till Månen från Jorden. Detta korta avstånd gör att de kretsar kring varann på lite drygt ett dygn. Samtidigt ligger de så nära varandra att deras ytor har kontakt.

VFTS 352 väger sammanlagt 57 solmassor. Paret är inte bara det tyngsta observerade paret med fysisk kontakt utan också det hetaste vi känner till idag, med över 40 000 grader i yttemperatur. Så heta stjärnor är av avgörande betydelse för galaxens evolution. Bl.a. tros de vara ansvariga för huvuddelen av produktionen av syre i galaxen. Hettan från supernovaexplosionerna ger en hel del av den höga bakgrundstemperaturen i galaxen och chockvågorna tros kunna starta stjärnbildningen i kompakta och svala gasmoln. Liknande par tros också vara bakgrunden till vampyrstjärnorna. De stjärnor där en liten stjärna snor åt sig av gasen från en mycket större grannstjärna.

Eftersom dessa syskon är så lika är det sannolikt ingen av parterna som tar bränsle från den andra utan snarare att de delar uppemot 30 % av materian emellan sig.

Stjärnorna kommer som sagt sannolikt att sluta sina dagar i en extrem smäll på ett av två sätt. Den första möjligheten är att de båda kommer att dras samman till en enda stjärna med hög rotationshastighet och extrem temperatur. I det fallet väntas den kunna få ett kraftigt magnetfält. Om den fortfarande roterar snabbt när den smäller som supernova kan den bilda en av universums häftigaste explosioner i form av en långsam gammablixt berättar Hugues Sana från universitetet i Leuven, Belgien.

Den andra möjligheten, om de båda är tillräckligt lika i sammansättningen, skulle kunna innebära att de inte hinner falla samman utan i stället avslutar sina respektive liv i två supernovaexplosioner varvid två massiva svarta hål kommer att fortsätta att röra sig kring varandra efteråt. berättar Selma de Mink från universitetet i Amsterdam som också var del i projektet. Ett sådant objekt kommer stråla ut massiva gravitationsvågor.**

*Namnet på objektet (dubbelstjärnan) anger att det är del av Very Large Telescopes (VLTs) FLAMES Tarantula Survey. Projektet använde FLAMES och GIRAFFE-instrumenten på European Southern Observatories (ESOs) Very Large Telescope (VLT) för att studera över 900 stjärnor i området; 30 Doradus som ligger i Stora Magellanska Molnet, vår lilla hgranngalax.

**Gravitationsvågorna teoretiserades fram av Albert Einstein. När vi studerat pulsarpar som rör sig runt varandra på samma sätt kan vi räkna ut att gravitationsvågorna mycket riktigt tar med sig energi från systemet som därför saktar ned. Vi har dock ännu inte kunnat observera gravitationsvågorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>