Vulkaner eller meteorit dinosauriernas bane?

Så, vad var det egentligen som tog kol på dinosaurierna för oss? Tja… Därom tvista de lärde. Dominerande teorin har i vilket fall, de sista 20 åren, varit en asteroid som slagit ner på Yukatan-halvön.

Nu kommer nya rön som visar på att de båda största konkurrerande teorierna, meteoriten och vulkanutbrotten kan vara likvärdiga. Vad vi vet är att en kraftig förändring i klimatet förorsakade deras utdöende. Men denna klimatförändring kan ha berott på flera saker. I berggrunden från denna tid ser vi ett tydligt tecken för meteoritnedslaget nämligen Iridium. Iridium är en av platina-metallerna, en metall som inte finns i jordskorpan mer än just då det slagit ner meteoriter.

Samtidigt kan den resulterande chockvågen ha orsakat jordbävningar och vulkanutbrott på de ställen där jordskorpan redan var under tryck eller spänning. En kombination av dessa två fenomen skulle föra samman två tydliga läger inom vetenskapen som båda anser sig ha rätt.

Ett område som kallas Deccan fällorna (?) (Deccan traps på engelska) som ligger i dagens Indien spydde vid samma tid ut mer än en miljon kubikkilometer lava under c:a 800 000 år. Samtidigt släppte de ut svaveldioxid och koldioxid vilka påverkar atmosfären åt två håll. Koldioxiden vann till sist med ökad snittemperatur som följd.

De nyaste bevisen visar på att den värsta delen av lavaflödena uppkom samtidigt med nedslaget. Detta resultatet har Paul Renne med kollegor, på Berkeley Geochronology Center i Californien, kommit fram till genom att datera med inneslutna bubblor av argongas.

Teorin stöds av  Mark Richards (en kollega till Paul) teorier som visar på att en chockvåg motsvarande en jordbävning av magnituden 11 borde ha fortplantat sig genom jordytan från nedslagsplatsen. Detta borde vara fullt tillräckligt för att utlösa både jordbävningar och vulkanutbrott på andra ställen. Fortsatta utbrott under en halv miljon år har då sannolikt gjort det svårare för ekosystemen att återhämta sig från den första nedkylningen på grund av stoftet i atmosfären från nedslaget.

2 thoughts on “Vulkaner eller meteorit dinosauriernas bane?

 1. Anders ljunggren

  Hej! Vill bara tacka för en intressant sida! Är fn i Kambodja, men det gå bra att kolla härifrån också.
  Astronomi har alltid fascinerat mig. Gick några kort kurser på gbg universitet under Curt roslunds ledning, men länge sen nu, så länge sen nu (för att citera Peter le marc).
  Anders

  Reply
  1. admin

   Tack Anders!
   Det är alltid lika trevligt att höra att sidan uppskattas. Jag underhåller den som hobby vilket gör att jag då och då inte hinner uppdatera i den takt jag skulle önska. Då är det alltid kul att få lite motivation. 🙂
   Gunnar

   Reply

Leave a Reply to Anders ljunggren Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *