Mount Etna – Europas högsta vulkan – har utbrott

Eftersom vulkaner har varit del i utformningen av samtliga stenplaneter tycker jag att detta lite lokala sidospår också är av intresse. Således… Här kommer lite granna om Mount Etna, en av världens många aktiva vulkaner.

Etna är Europas högsta vulkan med sina (just nu) 3329 meter över havet. Den ligger på Sicilien (Italien). Som så många gånger förr bosätter vi människor oss där vi inte borde. Exempelvis staden Catania ligger endast knappa tre mil från calderan (ofta felaktigt kallad krater). Eftersom vulkanen har en diameter på nära tre mil och stan en diameter på en mil så ligger basen av vulkanen endast 8 km från förorterna till Catania. (Det finns byar på sluttningarna av denna aktiva vulkan.)

Mt_Etna_and_Catania1
Detta foto av Etna visar staden Catania i förgrun-
den och den då vilande vulkanen i bakgrunden.
Foto: Ben Aveling, 2007, (Wikipedia)

Den vulkaniska aktiviteten vid den plats Etna idag står startade för runt 500 000 år sedan. Då var aktiviteten belägen på havsbottnen utanför Siciliens kust. För 300 000 år sedan började akivitet sydväst om den nuvarande toppen att tillta för att först för 170 000 år sedan hamna där aktiviteten är idag. Det var föst nu vulkanen började byggas upp på allvar. Tillväxten avbröts dock med jämna mellanrum av rejäla utbrott då toppen sjönk in och calderor (rätt ändelse?) bildades.

Under perioden 35 000 – 15 000 år sedan skedde flera intensiva utbrott med pyroklastiska flöden.* Dessa flöden har sedermera skapat lager av ett mineral kallat Ignimbrit.** Aska från samma utbrottsperiod har återfunnits så långt bort som Rom, 80 mil från vulkanen.

För c:a 8 000 år sedan kollapsade den östra sidan av vulkanen vilket orsakade en kraftfull tzunami som påverkade flera delar av östra Medelhavet. Katastrofen kan vara en av anledningarna att ett område kallat Atlit Yam*** (nu under havsnivå) övergavs plötsligt just kring denna tid. Som följd av kollapsen har gammalt vulkaniskt berg frilagts och man kan idag studera vulkanens tidiga historia genom att avläsa lagren i bergväggen.

Idag har toppen fem huvudkratrar där de flesta av utbrotten sker. Utbrotten på toppen kan vara explosiva men hotar sällan de omkringliggande byarna. Däremot finns fler än 300 små lavakanaler och aktiva hål så långt ned som några hundra meter över havsytan. I dessa områden skulle utbrott kunna ske nära eller rentav mitt i vissa byar.

Sedan år 1600 har över 60 flank-utbrott (sido utbrott) och oräknelliga topputbrott skett. Bara sedan 2000 har vulkanen haft fyra sidoutbrott (2000, 2002-2003, 2004-2005, 2008-2009) samt fem topputbrott (2006, 2007-2008, samt två stycken 2012 och nu, 3 december).

Klicka på filmen från sat24.com som visar Europa från en vädersatellit i omloppsbana. Det är inte lätt vid en första anblick att se utbrottet men om du tittar var pilen pekar så kommer du se att ett askmoln blossar upp och efter någon timme drar ut till havs österut. Filmen visar ett foto per 15 minuter. Titta på den ett antal gånger så att du kan följa förloppet!

Utbrottet syns här som ett vitt askmoln
i östra delen av Sicilien.
Titta där pilen pekar.
Tack! Sat24.com!

Efter nära två års vila bjuder alltså nu Etna på ett vackert men respektingivande skådespel, där lava och aska kastas högt upp i luften. På filmen nedan kan du se hur askan bildar och drar med sig statisk elektricitet upp i luften och åstadkommer rejäla elektriska urladdningar.


Vukanutbrottet kastar här upp lava 1 km upp i luften
och askmolnet över 3 km upp. Filmen är en s.k.
“time-lapse” där man kör filmen snabbare
för att kunna följa långsamma förlopp.
Källa: Barcroft network, publicerat via Youtube.

Forskarna som följt vulkanen de sista veckorna har sett en tilltagande intensitet av s.k. stromboliska utbrott. Dessa utbrott består av bubblor i den ganska viskösa/sega lavan som är stora nog att flyta uppåt i lavan. När de når ytan spricker de och gasen som expanderar då trycket sjunker kastar ut lavaklumpar hundratals meter upp i luften.

Dessa Stroboliska utbrott (döpta efter vulkanen Stromboli där de förekommer regelbundet) har alltså lett upp till det ganska intensiva utbrott som startade i torsdags (den 3 december).

Etna är både den högsta och mest aktiva vulkanen i Europa. Den ligger huvudsakligen i kollisionssonen mellan den afrikanska plattan och den europeiska. Den afrikanska plattan kryper under den europeiska och smälter där nere. Den exakta mekanismen för hur vulkanen uppkommit är fortfarande inte helt utredd. Att den ligger framför kollisionssonen är lite ovanligt. Vissa forskare tror att vulkanen sitter på en så kallad “hot spot” lik den som ligger under de hawaiiska öarna, men mer forskning återstår för att få ihop pusslet.

* Ett pyroklastiskt flöde är en blandning av aska och heta gaser som således är mycket tyngre än luft. Detta heta dammoln kan ha temperaturer på upp till 1000 grader och rinna ner (blåsa) för sluttningen med hastigheter över 700 km/h.

** Ignimbrite har fått sitt namn av Patrick Marshall (Nya Zeeländsk geolog) efter latinets igni (eld) och imbri (regn). Mineralet är egentligen en svårdefinierad blandning som beror på hur nära vulkanen det lagt sig, vad vulkanen fört med sig för mineraler upp och vilken temperatur flödet har haft.

*** Atlit Yam var bebott för åtminstone mellan 6 900 och 6 300 år sedan. Området ligger nu runt 8 – 12 meter under havsytan. Under tiden det var bebott låg kusten c:a 1 km västerut från där den idag befinner sig. Havet har sedan krupit närmare efter att havsytan börjat höjas som följd av avsmältningen efter den sista istiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>