2013 TX68 kommer passera mellan Jorden och Månen

Eftersom medier gärna plockar upp sådant här kan jag inte låta bli att kommentera händelsen lite också.

Asteroiden med det vackra namnet 2013 TX68 passerade för två år sedan på ett behörigt avstånd av 2 miljoner km. D.v.s. en bra bit utanför Månens omloppsbana. Under passagen syntes den bara under ett fåtal timmar med resultatet att dess bana bara kunde förutsägas ganska oprecist.

2004BL86-640
Asteroiden 2004 BL86 (alltså inte asteroiden
från artikeln) har en diameter av c:a 325 meter
samt har en liten måne (den lilla kroppen
överst i bild) som är 70 meter i diameter.
Bild: NASA/JPL-Caltech

Den 5 mars kommer samma 30 meter stora asteroid återigen att passera Jorden men denna gång betydligt närmare. Det exakta avståndet är svårt att förutsäga. Med de tidigare data vi har på den kan vi sluta oss till att den kommer att passera som närmast 17 000 km och som längst bort hela 14 miljoner km.

Det är ju ingen noggrannhet direkt. Anledningen är den att, för att beräkna en bana behöver du minst två punkter. Ju bättre noggrannhet vi har på klockslaget och läget på de punkter asteroiden har passerat desto bättre blir våra beräkningar. (Fler observationer ger ännu bättre noggrannhet. Förra gången den passerade hann vi observera den från upptäckten, endast under tre dagar, medan den syntes på Jordens nattsida. När den sedan passerade Jorden så att den låg på Jordens dagsida kunde vi inte längre se den med våra teleskop.

De bandata vi hittills lyckats skrapa ihop innebär alltså att vi har en ungefärlig uppfattning av dess bana. Vi vet att den kommer passera inom en oval med en ungefärlig diameter av 14 miljoner km. Och! Vi vet att Jorden inte kommer att vistas inom samma område medan asteroiden passerar den.

Med de data vi har kan vi också räkna framåt (om möjligt med ännu sämre noggrannhet). Vi vet att den återigen kommer passera nära Jorden 28 september 2017. Eftersom spridningen på möjliga lösningar ökar med tiden är ovalen denna gång ännu större och innefattar för visso Jorden, men risken är en på 250 miljoner att den kan träffa. Det är en så liten risk att vi löper större risk att en slumpvis stenbumling vi inte känner till råkar ramla ner samma dag. Alltså inget jag kommer att ligga sömnlös över.

Men, eftersom frågan säkert kommer att komma upp, här eller på min mail, skall jag förklara vad som skulle hända om den verkligen råkade ramlade ner. Ni minns kanske Chelyabinsk meteoriten för några år sedan. Det var en stenbumling på 18 meter, d.v.s. knappt hälften så stor som 2013 TX68. Den exploderade på strax under 20 km höjd. Denna asteroid är för visso mer än dubbelt så stor som Chelyabinskmeteoriten och den skulle således kunna åstadkomma en explosion motsvarande 1,3 megaton eller 80 Hiroshima-bomber.

Visst, det låter mycket, men vi skall tänka på två saker. 1. Först och främst sker en sådan explosion oftast så högt upp över marken att lufttrycket är för lågt för att förmedla tryckvågen särskilt bra. (Den skulle kanske krossa en hel del rutor samt orsaka en hel del hörselskador, men ändå inte vara så farlig. 2. Större delen av Jorden är ju obebodd, i alla fall av människor. Vi har 70% hav, vi har Sibirien, Sahara, polartrakter m.m. Risken är alltså liten att den träffar ett tätbebyggt område.

Till sist, hur vanliga är då dessa kroppar. Tja… här får vi göra uppskattningar, men om man studerar asteroiderna vi känner till så finns det få stora och många små asteroider. Storlek och antal tycks följa en relativt linjär sträckning och håller denna nedåt till 30-meters storlek så skulle vi ha kring 100 miljoner i vårt solsystem.

Vad gäller jordnära kroppar (och här har vi relativt bra koll) ser det ut såhär: C:a 10 000 jordnära asteroider finns med diameter över 10m. Av de över 100 meter har vi idag 1458 kända asteroider och 85 kometer. Ingen av dessa som vi idag känner till ligger på kollisionskurs med Jorden de närmsta 500 åren. Längre än så är inte intressant att räkna eftersom noggrannheten blir för dålig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>