Att resa över Pluto!

Så här i dagarna talar alla om solförmörkelsen i USA, som med lite god vilja och ett teleskop med solfilter kanske, möjligtvis, går att skönja i de västraste delarna av landet. Men själv tänker jag snacka gamla nyheter i stället.

Alla läsare av klaraskyar.se kommer ihåg hur New Horizon 2015 passerade Pluto-systemet och tog de spektakulära bilderna av ett aktivt dvärgplanetsystem som överraskade oss alla. Nu har New Horizon-teamet bearbetat en del av alla de data som skickades tillbaka till oss och satt samman dessa till två små trevliga filmsekvenser. Terrängen är överdriven med en faktor 3 för att tydliggöra de geografiska formationerna i simuleringarna nedan. Även kontrasterna är förstärkta i dessa filmer för att vi tydligare skall urskilja ytdetaljerna.

Filmen börjar över högterräng sydväst om det stora vita fältet, av kväve-is, som informellt kallas Sputnik Planitia. Vi passerar i gränslandet mellan Sputnik och den mörkare kraterärrade terrängen Cthulhu Macula. I det ljusa Sputnik-området (höger) ser vi de branta kullarna som ligger i längs en bergskedja som tittar upp genom kväve-isen. Efter 40 sekunder ungefär passerar vi in över mer dramatisk terräng i de sprickdrabbade högländerna Voyager Terra. Därefter svänger vi av åt höger, söder ut över de snötäckta vidderna Pioneer Terra som uppvisar djupa och vida sänkor och gropar. Resan slutar när vi på väg in över nattsidan träffar på något som ser ut som vindpinad isöken. Det är området Tartarus Dorsa öster om det område som var närmast vid passagen.

Så vidare till dvärgplaneten, eller Plutos största måne, Charon.

Först anländer vi högt över det område New Horizon först nådde. Därefter gör vi en nära passage över Serenity Chasma, en djup och vid kanyon. Färden vänder åt vänster och ungefär 30 minuter in ser vi Dorothy Gale-kratern följt av de mörka norra polartrakterna Mordor Macula. Nu för färden söder ut över det norra slättland som kallas Oz Terra. Vår resa över Charon avslutas över slättområdena kring ekvatorn.

Digital kartografi och animering: Paul Schenk och John Blackwell på Lunar and planetary Institute, Houston. Alla namn är ännu så länge informella och behöver godtas av Inernational Astronomical Union innan de blir giltiga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>