Strålning – ett av rymdfartens största bekymmer

Att vi alla skyddar våra ögon för solstrålning vid solförmörkelser det vet vi… (Förutom de amerikaner som sprutar solskyddsfaktor i ögonen.) Men att skydda hela kroppen är ett betydligt större projekt. På NASAs Human Research Program är detta ett av de stora projekten förrymdfartens framtid.

En av de största bekymren inom denna forskning, säger Tony Slaba, Dr I fysik på NASA, är det faktum att strålningens direkta inverkan är svår att kartlägga. Om vi dessutom tar med i beräkningen att många av bekymren strålningen orsakar inte sätter in förrän om 10, 20 eller t.o.m. 50 år så är effekterna riktigt svåröverskådliga.

Det forskarna på NASAs HRP jobbar med är de långsiktiga effekterna av strålningen, så som cancer, störningar på centrala nervsystemet och även skador på hjärt- och kärlsystemet som kommer av strålning. En av de primära skadorna är brott på DNA-molekyler som sedan repareras på felaktigt sätt. Ofta fixar kroppen felen perfekt, men i andra fall går de inte fixa och cellen självdör. Ibland repareras nya fel in i cellen. S.k. mutationer. Med allt för många mutationer kan cancer med tiden utvecklas.

En annan typ av skada är på hjärt- och kärlsystemet där mindre artärer kan få förhårdnader eller att celler i kärlväggarna kan dö och skador på så sätt uppkomma som leder till traditionella hjärt- och kärlsjukdomar.

I nervsystemet kan celler skadas men en särskilt viktig del av skadorna är att skadade nervceller eller stödjevävnad inte läker lika effektivt, vilket kan leda till kognitiva förluster och minnesförlust.

Anledningen till all forskning på detta tema är att rymdresor längre bort än Månen kommer att ta oss långt utanför Jordens skyddande magnetfält. På så vis kommer rymdresenärer att utsättas för mycket mer av den skadliga strålningen från både Solen och rymden.

En del av forskningen kring detta är svår att få till på Jorden eftersom vi inte har samma typ av strålning här. På Jorden domineras strålningen av alfastrålning (heliumkärnor), betastrålning (elektroner) och kortvågig gammastrålning (en forn av ljus). På längre rymdfärder kommer besättningarna att träffas av alla grundämnen, ofta med energinivåer nära ljushastigheten berättar Slaba.

Vad man på både NASA och ESA jobbar med är sköldmaterial av olika slag. Både för hela rymdfordon och för besättningsmoduler men också för rymddräkter och personlig utrustning. Dessa kan bestå av specialmaterial som bly och liknande, men också skydd i form av magnetfält som böjer av främst kosmisk strålning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>