ALMA upptäcker kallt stoft kring Proxima Centauri

ALMA-teleskopen i Chile har upptäckt kallt stoft kring vårt närmsta solsystem. Systemet med en centralstjärna som är en röd dvärgstjärna, Proxima Centauri har minst en planet. Proxima Centauri b är en liten jordlik planet på ett hyfsat avstånd från stjärnan.

Nineteen ALMA antennas on the Chajnantor plateau
ALMA – Atacama Large Millimeter/submillimeter
Aray tillhör European Southern Observatory
och ligger i de Chilenska Anderna. Foto: ESO

Med teleskopen ALMA har forskare ledda av Guillem Anglada från Instituto de Astrofísica de Andalucía, Granada, Spanien, upptäckt att vår närmsta grannstjärna, den röda dvärgen Proxima Centauri är omgiven av kallt stoft på ett avstånd av mellan en och fyra astronomiska enheter (avståndet mellan Solen och Jorden). I sina data har de också funnit indikationer på ännu kallare och mer avlägsna moln av stoft.

Upptäckten indikerar att det lilla solsystemet är rätt så likt vårt eget så till vida att det inte bara finns en planet (minst) utan också stoft som inte har kunnat bilda planeter, på samma sätt som vårt eget asteroidbälte och Kuiperbältet med kometer.

Planeten Proxima Centauri b upptäcktes 2016 då man aktivt sökte efter en planet i systemet. En upptäckt som är intressant eftersom planeten ligger så nära Jorden att den kanske i framtiden går att studera i närmare detalj på ett sätt vi aldrig kommer att kunna studera mer avlägsna planeter.

Artikelns huvudförfattare Guillem Anglada förklarar varför upptäckten är viktig. “Stoftet kring Proxima är viktigt då det, sedan upptäckten av Proxima b, är första indikationen av ett riktigt planetsystem och inte bara en ensam planet, runt vår närmsta grannstjärna.”

Artist’s impression of the dust belts around Proxima Centauri
En konstnärlig vy av Proxima Centauri med
Proxima b i nära bana runt stjärnan. Liksom
i alla liknande konstnärliga representationer
av verkligheten är planeten allt för stor i förhål-
lande till stjärnan. Bild: ESO

Stoftbältena består av is och sten från enstaka millimeter upp till kilometerstora block, som inte lyckats att bilda planeter. Stoftet som ligger i stråk ut till några hundra miljoner kilometer från stjärnan väger ungefär en hundradel av vad Jorden gör. Den genomsnittliga temperaturen i detta stoft eller asteroidbälte är ungefär -230 grader Celcius. Den låga temperaturen kommer av att den lilla röda dvärgstjärnan producerar väldigt lite värme. Således är bältet i det stora hela ganska likt vårt Kuiperbälte då det är kallt och ligger utanför den hittills enda kända planetens bana.

Utanför detta bälte finns sannolikt ännu ett bälte av ännu kallare stoft, kanske 10 gånger längre ut. Båda stoftbältena är väldigt mycket närmare Proxima Centauri än de är Alfa Centauri som är huvudstjärnan i detta trippelstjärnesystem. Detta medan den nyupptäckta planeten Proxima b ligger väldigt mycket närmare med sina endast 4 miljoner kilometer till stjärnan.

Guillem Anglada berättar: “Dessa resultat visar att Proxima Centauri kan ha ett flerplanetsystem med en lång historia rik på interaktioner som kan vara orsaken till detta stoftbälte.” Han berättar vidare att framtida studier av stoftbältets uppbyggnad mycket väl kan ge information om var vi kan finna fler planeter i systemet.

En annan sak som kittlar fantasin är det faktum att det finns planer, om än långsökta, att skicka en rymdsond till Proxima Centauri, det s.k. Starshot-projektet. Ett fullt realistiskt projekt varvid man låter ett flertal mikrosonder segla dit med ett segel som bestrålas med intensiv laser från Jorden. Strålningen kan genom sin inneboende energi få seglet att färdas med oerhört hög fart och därvid nå Proxima Centauri på under 20 år.

Samförfattaren Pedro Amado berättar att denna observationen bara är starten på en lång period av upptäckter tack vare att det är vår närmsta grannstjärna och vi har alla möjligheter att studera den i detalj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>