Nytt föredrag för i år – Kvinnor i vetenskapen

Detta har legat i bakhuvudet under några år, men nu är det dags. Föredraget Kvinnor i vetenskapen håller just nu på att ta form. Det finns många forskare, inte minst kvinnor som gjort ett fantastiskt arbete men som ändå lyckas slarvas bort då det gäller tillkännagivanden för nya upptäckter etc. Många utan vars bidrag nya upptäckter aldrig hade blivit gjorda.

kvinnorivetenskapen

Vi kommer bl.a. att få lära känna Marie Curie, Jocelyn Bell Burnell, Rosalind Franklin m.fl.

Är detta namn du inte känner igen är det garanterat detta föredrag ni skall boka till föreningen, till museet, till biblioteket etc.

Klara skyar! /G.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>