Dawn-sonden avslöjar Ceres aktiva geologi

Nyligen gjorda observationer gjorda av Dawn-sonden avslöjar att Ceres yta inte är död och intorkad som man trott utan fortfarande geologiskt aktiv med flera unga formationer.

Ceres är den enda dvärgplaneten i det inre solsystemet och är således av en annan art än de som ligger i bana från Neptunus och utåt. Traditionellt har den räknats som en asteroid, men den är långt ifrån den torra stenbumling vi kan tänka oss av en klassisk asteroid. Ceres har en diameter på 965 x 961 x 891km. Den  har en omloppstid på 4,6 år och en rotationstid på 9,1 timmar.

Med sin låga densitet på endast 2,16 g per kubikcentimeter har den lägre densitet än de flesta mineral på Jorden. Således misstänks den ha en ansenlig mängd is i sitt inre. Och, nu har man alltså sett förändringar i dess ytformationer vilket tyder på att det inte är en död och frusen himlakropp utan en i allra högsta grad aktiv kropp.

Ceres_-_RC3_-_Haulani_Crater_(22381131691)_(cropped)
Haulani-kratern (ljus till höger) är en av de ställen
där ljusa stråk av hydratiserade karbonater
(karbonater som bundit kristallvatten) förekommer.

Image Credit: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS /
DLR / IDA / Justin Cowart

Observationer gjorda med Dawnsonden har redan tidigare visat ett dussintal platser på ytan av asteroiden som har höga koncentrationer av vatten. Nu berättar två rapporter i tidskriften Science Advances (14 mars) om hur koncentrationen av vatten ökat på nordsluttningen av Juling-kratern mellan april och oktober 2016.

Andrea Raponi från Institutet för Astrofysik och Planetforskning i Rom berättar att detta är första gången vi observerat förändringar i vattenmängden i ytan på Ceres under realtid. Det faktum att Ceres just nu närmar sig Solen och temperaturen därför sakta ökar gör att vattenfickor under ytan släpper ut vattenånga. Det vi sett är att denna vattenånga kondeserat till is eller rimfrost på nordsidan av kratern mellan efterföljande observationer. Det kan också röra sig om jordskred som följd av temperaturförändringar i ytan.

Tidigare nätningar har visat att Ceres har en skorpa på 40 km som är rik på vatten, salter och kanske till och med organiska föreningar. De pågående observationerna av kemi, geologi och geofysik som Dawn-sonden genomför ger oss en allt bättre förståelse för hur Ceres fungerar.

Dawn har också tidigare funnit karbonater, kemiska föreningar som normalt bildas i vatten. T.ex. har karbonater funnits i de ljusa regionerna i Occator-kratern, Oxo-kratern samt berget Ahuna Mons (nedan).

PIA21919
Detta är en 3D-representation av Ahuna Mons,
återskapad av foton påklädda på en 3D representation
av geologin i området. De röda områdena visar 
höga koncentrationer av karbonater i berggrunden.
Figur: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAF

Den andra studien har identifierat 12 siter där natriumkarbonater studerats. Flera av ställena har höga vattenkoncentrationer i samma områden, men detta är första gången som vi ser Hydratiserade karbonater (karbonater som bundit till sig vatten) på samma sätt spm vi har på Jorden berättar Giacomo Carrozzo från Institutet för Astrofysik och Planetforskning.

Vatten i ytan av Ceres är inte stabilt förutom i skuggade kratrar. Vatten bundet i karbonater är något stabilare då det inte avdunstar lika snabbt. Kanske så långsamt som någon miljon år innan vattnet är helt borta. Det ger oss ett större fönster för när vi kan observera hydratiserade karbonater. I och med insstabiliteten så vet vi då att de ytor som huserar karbonaterna inte kan vara allt för gamla.

Karbonaterna vi upptäckt, tack vare nedslag, jordskred och kryovulkanism tyder på att asteroiden inte är homogen. Dessa fickor av vatten måste ha bildats av geologiska processer under avdunstningen av en i Ceres historia tidig underjordisk “ocean”. Ändringar i de ytliga koncentrationerna vi ser idag tyder på att vi har att göra med en aktiv kropp berättar Christina Da Sanctis, ledare för VIR-instrumentet ombord på Dawn. Christina jobbar också på Insstitutet för Astrofysik.

Du kan läsa vidare om det spännande Dawn-projektet nedan:

https://www.nasa.gov/dawn

https://dawn.jpl.nasa.gov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>