11 augusti 2018 – Solförmörkelse I norra Sverige

Lördagen den 11 augusti kommer en partiell solförmörkelse att visa sig över stora delar av Sverige. Förmörkelsen är total “norr om nordpolen” så att säga. Det innebär att Månens kärnskugga missar Jorden. Det vi kommer kunna uppleva är en partiell solförmörkelse. D.v.s. har du tillgång till solfilterglasögon eller ett solteleskop (med godkända solfilter) kan du se att Månen ligger framför solskivan och skuggar bort en bit.

solareclipse2018-08
Solförmörkelsens omfattning enl. wikipedia.org.

Förmörkelsen är allts mycket nordlig och kommer kunna synas från en linje mellan Linköping – Skara – Smögen och norr ut. Längst I söder är den I princip osynlig och Månen kommer bara smeka den övre kanten på Solytan. Ju längre norr ut du kommer desto mer kan du se av förmörkelsen. I stockholm når den endast 4% medan den vid treriksröset når 28%.

I södra Sverige (vid linjen nämnd ovan) är den förmörkad endast runt 11-snåret medan den I Stockholm är förmörkad ungefär 10.50 – 11.30. Längst I norr är den förmörkad mellan 10.30 – 12.00. Alla tider är ungefärliga och jag har inte för avsikt att skriva mer detaljerat eftersom detta är ett fenomen som inte berör min del av landet. Läs gärna vidare på t.ex: astroinfo.se m.fl. Ställen.

Du kan också få aktuella tider här: https://www.timeanddate.com/eclipse/
Sök på den ort som ligger närmast. T.ex. “Jönköping, Sweden”

Klara skyar!!
Gunnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>