07 december – Komet 46P/Wirtanen synlig för blotta ögat!

Komet Wirtanen ligger just nu som närmast Jorden. Trots att det är en liten komet (bara c:a en km) så har den en fluffig coma på en halv grad. Det gör att du med en fältkikare ser ett objekt som är jämförbart med Månen i storlek.

Denna falskfärgsbild är egentligen sammansatt av fyra exponeringar där teleskopet följt kometen medan stjärnorna fått smetas ut till streck. Foto: European Southern Observatory, 2002.

(Hur stor den ter sig beror förstås på hur mörkt du har omkring dig.) För blotta ögat är det fortfarande de centrala delarna du kan se. När du ser den går det dock inte att ta miste. Jämför du den med omkringliggande stjärnor så kommer du att se att den inte är punktformig som övriga stjärnor utan lite svår att fokusera på.

Komet Virtanen har en omloppstid runt Solen på endast 5,4 år. Den upptäcktes den 17 januari 1948 av amerikanen och finskättlingen Carl Alvar Wirtanen. Kometen upptäcktes fotografiskt vid en kartläggning av stjärnors rörelse vid Lick-observatoriet i USA. Bilden togs den 15 januari och kometen upptäcktes några dagar senare på fotoplåtarna. Det tog dock lång tid innan man insåg att kometen var kortperiodisk eftersom det fanns få tidigare bilder av den

Lic-observatoriet fotograferat av Michael från San Jose för Wikipedia.

Det kan mycket väl vara så att komet Wirtanen har observerats tidigare, men eftersom den inte tidigare tecknats ned eller under långa perioder är mycket för svag för observationer med blotta ögat har vi inga historiska data på kometen.

Under årets passage kommer den som närmast befinna sig 11,6 miljoner km från Jorden. Det må låta mycket, men i astronomiska mått är det väldigt korta avstånd. Bara 30 gånger längre bort än månen. Den ligger som närmast, den 16 december och kan då nå magnituden 3. (Magnituden noll motsvarar de starkaste stjärnorna vi kan se och magnituden 6 de svagaste.)

Nedan finner du en mer omfattande artikel, i Populär Astronomi, skriven av Anna Härdig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *