historia

Astronomins historia – från stenålder till Kristi födelse
astronomins_historiaHar du någonsin funderat på hur andra civilisationer ser på stjärnhimlen?
Vad vintergatsbandet har med moafågelns ägg att göra?
Hur du kan använda Plejaderna för att se om det är dags att sätta din potatis?
Vi studerar astronomins tillkommelse med de tidigaste förutsägelserna,
via tidiga kalendrar och viktiga astronomiska iakttagelser
samt astrologins tillkommelse ur dåtidens makthavare.
Vi slutar c:a år 0 denna gång.

Galileos – en färgstark amatörastronom
galileoGalileo är väl en av världens mest kända astronomer men visste du att
hans intresse för astronomin var främst en bisak?
Vad han inte är lika känd för är hans arbete med fallande kroppar
som gav Isaak Newton en stadig grund att basera sin gravitationsteori på.
Dessutom var Galileo en av de första att förespråka jordrotationen
samt Månen som ansvariga för tidvattnet på Jorden.
Låt oss tillbringa en timma tillsammans med denne färgstarke man!