Monthly Archives: January 2017

3 januari – Jorden som närmast Solen

Idag ligger Jorden så nära Solen som den kommer att komma i år. I sin avlånga/eliptiska bana befinner sig Jorden 0,983 AE* från Solen. Det gör att Jorden ligger endast 147,1 miljoner kilometer från Solen i början av januari.

Ett vanligt missförstånd i Sverige är att många tror att årstiderna beror på hur nära Jorden ligger  Solen medan i själva verket avståndet till Solen har mycket mindre betydelse för temperaturen än vad jordaxelns lutning har. Den svenska vintern beror alltså på att Jordens nordpol pekar ifrån Solen. Vi får kortare dagar samt när Solen väl är uppe så ligger den lågt och solljuset sprids över en större yta än vad det gör under sommardagarna.

Hade det inte varit för lutningen hade vi alltså haft det en aning varmare i januari än i juli.

* En Astronomisk Enhet eller AE är Jordens medelavstånd från Solen.