3 januari- Ultima Thule, en unik typ av himlakropp?

Ja, det är vad de vill låta antyda från NASAs sida, men jag kan ju inte låta bli att tänka på “badankan” (Churyumov-Gerasimenko) nedan.

Ultima Thule.
Foto: NASA/JHUAPL/SwRI

Den andre januari anlände denna fantastiska bild av Ultima Thule till Jorden. Den är tagen på 28 000 km avstånd, endast en halvtimme innan närmsta passage. Bilden är tagen med kameran kallad LORRI, Long-Range Reconnaissance Imager. LORRI är en 2MP kamera med hög nyansåtergivning och ljuskänslighet. Den sitter i änden på ett teleskop med 2 630 mm fokallängd och en diameter på 208 mm eller 8 tum.

Komet Churyumov-Gerasimenko. Foto:
ESA/Rosetta/NAVCAM

Kometen Churyumov-Gerasimenko, till vänster är ju väldigt lik Kuiperbältesobjektet Ultima Thule ovan. Om vi dessutom tar hänsyn till att kometer lär komma ifrån Kuiperbältet och ibland längre bort så skulle jag ju vilja hävda vissa likheter. Den största skillnaden är dimensionerna eftersom kometen till vänster är endast 4,1 km lång i stället för 31 km för Ultima Thule. Dessutom ser vi att kometen p.g.a. sin närvaro till Solen släpper ifrån sig en hel del gaser.

Om vi nu återgår till Ultima Thule så kan vi ju se att fenomenet med “långsamma” kollisioner inte är så ovanliga en bit ut ifrån Solen. (Churyumov-Gerasimenko bildades ju också här ute i krokarna.) Kollisionshastigheten mellan de två objekten kan inte ha varit mycket högre än vad som kan tänks hända på parkeringen utanför IKEA.

Vad vi ser är solsystemets bildande, fruset i ögonblicket. Det visar att processerna som bildade fröerna till planeterna var mycket lugna händelser. Gissningsvis skedde denna kollision när Solsystemet var runt en procent av sin nuvarande ålder eller inom 50 miljoner år från bildandet. berättar Jeff Moore, New Horizons Geologi och Geofysik-teamledare.

Den första färgbilden av Ultima Thule är tagen från 137 000 km håll med en kombination av data från LORRI (mitten) och Multispectral Visible Imaging Camera (MVIC) (vänster) som kombinerat Nära Infrarött ljus med rött och blått ljus. Färgenbilden till höger är alltså för våra ögon inte riktigt äkta, men talar i gengäld om mer för forskarna som bearbetar bilderna. Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute.

Så, vad vet vi hittills?
Dels kan vi idag utesluta att Ultima Thule har några ringar.
Inte heller har det upptäckts några satelliter större än 1,5 km.
Än så länge har vi inte upptäckt några spår av atmosfär, vilket kanske är att vänta i och med avståndet till Solen.
Färgen är lik andra himlakroppar ute i kuiperbältet och antyder lång vistelse under intensiv kosmisk strålning.
De båda loberna Ultima (den större) och Thule (den mindre) har nära nog samma färg vilket antyder att de är ungefär lika gamla samt har vistats i samma miljö (samma område).

Nu kommer New Horizon under ett par veckor att göra paus i återsändandet av data i samband med att den passerar in bakom Solen ur vår synvinkel. Runt den 20 januari kommer data åter att sändas till Jorden och kommer att fortsätta att sändas i c:a 20 månader.

Leave a Reply