historia

Astronomins historia – från stenålder till Kristi födelse
astronomins_historia
Har du någonsin funderat på hur andra civilisationer ser på stjärnhimlen?
Vad vintergatsbandet har med moafågelns ägg att göra?
Hur du kan använda Plejaderna för att se om det är dags att sätta din potatis?
Vi studerar astronomins tillkommelse med de tidigaste förutsägelserna,
via tidiga kalendrar och viktiga astronomiska iakttagelser
samt astrologins tillkommelse ur dåtidens makthavare.
Vi slutar c:a år 0 denna gång.

Galileos – en färgstark amatörastronom
galileo
Galileo är väl en av världens mest kända astronomer men visste du att
hans intresse för astronomin var främst en bisak?
Vad han inte är lika känd för är hans arbete med fallande kroppar
som gav Isaak Newton en stadig grund att basera sin gravitationsteori på.
Dessutom var Galileo en av de första att förespråka jordrotationen
samt Månen som ansvariga för tidvattnet på Jorden.
Låt oss tillbringa en timma tillsammans med denne färgstarke man!

Kvinnor i vetenskapen
kvinnorivetenskapen
När vi läser historia, särskilt vetensapshistoria, förutsätts det nästan
att vi skall finna böcker med en massa gamla gubbar i.
Därför fokuserar vi här på de skarpaste kvinliga hjärnorna
bakom vår historia. Under föredraget kommer vi beröra namn som
Jocelyn Bell Burnell (pulsarernas upptäckare) Rosalind Franklin
(första “fotot” av en DNA-molekyl) Caroline Herschel (tysk astronom) etc.

Partikelfysikens historia
Partikelfysik
Vi har hittills inte svar på frågan: Hur stort är universum.
Men, motsatsen då? Hur liten är den minsta kända partikeln?
Hur vet vi det? Vi kommer att studera partikelfysiken utifrån
dess upptäckare och deras experimenterande.
Föredraget fokuserar mer på forskarna och forskningen
än den rena fysiken och passar de flesta med stor nyfikenhet
oavsett bakgrundskunskaper.