liv

Livsbetingelser i universum
liv
Ett fantasieggande ämne som kanske eller kanske inte ger svar
på frågan som så många funderat på någon gång i sitt liv.
Är vi ensamma?! Vi startar med de mest extrema livsformerna på Jorden,
följt av de lämpligaste platserna i Solsystemet att finna liv
för att sedan se hur man söker efter fjärran solsystem.
Vi avslutar med en liten beräkning för att se om det kan finnas liv därute.
Räkna med en spännande timme med astrobiologi och fysik i fin blandning!

Livets historia på Jorden
liv_jorden

Detta är en snabbkurs i evolution där vi startar med solsystemets bildande,
studerar den geologiska bakgrunden med kometregn och månens bildande
för att sedan följa de encelliga organismernas väg till det djurliv vi finner idag.
Det är ett föredrag om händelser och processer, lyckliga sammanträffanden
och metodisk utveckling, evolutionsteori och vetenskapliga bevis.
Visste du t.ex. att varje människa har åtminstone ett tiotal mutationer
från befruktningsögonblicket eller att evolutionen inte drivs av slump?