Kosmologi

Från Big Bang till livet på jorden
kosmologiEn resa med över 200 miljoner år i minuten i snitt.
Vi bara nosar på detta fantastiska område inom astrofysiken.
Vi startar när Universumm var c:a 400 000 år gammalt.
Vad som hände dessförinnan är för avancerat till och med för mig.
Vi studerar datorsimuleringar av galaxkollisioner samt en massa vackra bilder!
Till sist ser vi hur ett solsystem som vårt kan bildas,
och vart livet kommer in i bilden.