Mikroorganismer

Kiselalg. Foto: Public Domain

Föredraget, som skapades för 15 minuters föreläsning på Göteborgs Vetenskapsfestival, innefattar de första tankarna krin slå livsformer till vad vi kan se av dessa i olika typer av mikroskop. Om intresse finns för detta kan jag också ta med mig ett lämpligt mikroskop och skärm så att vi kan studera dessa tillsammans.

Passar, beroende på variant, från 8 år.