Spinnoffs från astronomi och rymdfart

Röda lysdioder från rymdindustrin (för att odla på längre rymdresor)
används här för att läka små skador och öka blodcirkulationen.
Foto: NASA

Antalet nyutvecklade patent från rymdforskningen är enormt, och mycket av det kommer oss till nytta i vardagen.

Detta skulle vi kunna bygga en lång serie av. Men det är också en föredragsidé som inte hunnit förverkligas.

Vad sägs t.ex. om effektiva videosamtal mellan Jorden och ISS (som nu används av var och varannan människa). Eller den kanadensiska infångningsarmen på rymdstationen, som hämtar in robotstyrda matleveranser (som nu används av hjärnkirurger). Eller varför inte efektiva lågförbrukande kylskåp för rymdresor (som nu finns i var och varannan husvagn…

Passar från 10 år. Bokas i god tid, då innehållet behöver sättas samman.