Biologi

Som utbildad biologilärare och f.d. museipedagog på Göteborgs Naturhistoriska Museum har jag ibland vandringar i parker, skog och mark. Även föredrag om t.ex. livets utveckling, livet i dammen eller livet i förnan. D.v.s. både praktiska guidningar och klassrumsaktiviteter.

Gunnar Sporrong Fladdermöss
Gunnar Sporrong visar fladdermöss med ultraljuddetektorer i en av Skaras vackra parker.