Vetenskapshistoria

Ju längre jag sysslat med vetenskap desto mer imponerad blir jag över hur nya upptäckter görs och inte minst gjordes för hundratals eller tusentals år sedan. T.ex. det faktum att Aztekerna kunde använda sig av Plejaderna för att förutspå El Niño-fenomenet när de skulle sätta sin potatis eller att Galileo som var så duktig totalt kunde missa det där med kometer när Tyko Brahe var så övertygad av deras stora avstånd.

Gunnar Sporrong astro-historia
Gunnar Sporrong talar om astronomins historia fram till Kristi födelse. På bilden syns kenesiska texter och astronomiska beskrivningar.