Jordens storskaliga geologi

Skriet av Edvard Munch. Färgerna i bakgrunden kan ha berott på ett kraftigt vulkanutbrott året innan målningen gjordes. Public Domain.

Vi studerar vulkaner och jordbävningar, erosion och magnetfältsbyten, kontinentalplattor ochhotspots. Följ med på en spännande resa in i Jordens inre.

Passar från 10 år.