536 EVT

Sabancaya-vulkanen i Peru. Utbrott som skedde 2017. Foto: Galeria del Ministerio de Defensa del Perú, under Creative Common.

År 536 efter vår tidräkning inträffade något som kan ha fått hela mänsklighetens historia att byta spår. Rommarriket föll. England tog form. Ingulfvintern talas om i den nordiska mytologin medan civilisationer i central och sydamerika totalt raserades. Vad var det som hände.

Vad vi vet är att klimatet plötsligt ändrades. Skördarna blev sämre. Under flera år var det kallare än normalt. Förklaringarna flera och den ena extremare än den andra.

Vi talar om historiska skeenden, om klimatologiska händelser, om studier av borrprover, årsringsdata och sedimentavlagringar. Till slut talar vi om det troligaste skeendet, om två vulkanutbrott som på några år kan ha förändrat världen.