Asteroider_kometer och hotet från rymden

Kända asteroider över en km i diameter. Figur: NASA/ESA

Varje dygn faller det ner mer än 10 ton kanske närmare 100 ton rymdgrus. Det mesta i form av damm som knappt syns. Med det sagt, så händer det att det faller ner större objekt som t.ex. asteroiden som ramlade ner i Chelyabinsk 2013. En asteroid på 18 meter som exploderade som en 400 – 500 kilotons atombomb, eller mellan 26 och 33 gånger bomben över Hiroshima.

Dessa meteorer är inte så ovanliga, utan faller ner med c:a 14 års mellanrum. Däremot är ju jorden ganska glest befolkad, men världshaven, Sibirien, Sahara, Polartrakterna o.s.v.

Vi pratar om risker, statistik och vad vi kan göra när vi väl hittar en asteroid med oss som måltavla.

Passar från 13 år.